Verslag bijzondere algemene leden vergadering 16 april

Op dinsdag 16 april is een bijzondere algemene leden vergadering gehouden met 12 aanwezige leden en 2 donateurs.

Tijdens de vergadering is uitgebreid gesproken over de voorgestelde nieuwe statuten en huishoudelijk reglement. En natuurlijk de voorgestelde naamswijziging in “Scheidsrechtersvereniging Leiden en omstreken”.

De naamswijziging is met ruime meerderheid en twee onthoudingen aangenomen. Maar voor een geldige stemming over de statuten wijziging diende ten minste twee/derde van de stemgerechtigde leden aanwezig te zijn op de balv. Er is wel gestemd, ook hier was een ruime meerderheid voor en twee onthoudingen.

 

De concept notulen zijn inmiddels beschikbaar en kunnen hier gedownload worden.

Hierdoor roept het bestuur op in de komende algemene vergadering tot de behandeling van het voorstel tot statutenwijziging.

Hiervoor zal de voorzitter agendapunt 12a en 12b toe voegen aan de agenda:

  • 12a: Concept-notulen van de bijzondere algemene ledenvergadering van 16 april 2019
  • 12b: Voorstel wijziging statuten en huishoudelijk reglement

De toelichting en inhoud van de wijziging statuten en huishouden reglement is vermeld in de balv stukken:

https://www.svleiden.nl/media/balv-2018.pdf

https://www.svleiden.nl/media/balv-2018_concept_notulen_16-04-2019.pdf


90jr jubileum: Mooi artikel in digitale blad "De Scheidsrechter"

In het digitale blad “De Scheidsrechter’’ staat een mooi artikel over het jubileum van onze vereniging: https://tekstueelgp.foleon.com/scheidsrechter/02-2019/uitgelicht/


Spelregelwijzigingen 2019-2020

De IFAB heeft de (ruim 30) spelregelwijzigingen voor komend seizoen gepubliceerd.

De spelregelwijzigingen gaan onder andere over hands, wissels, de toss, doelschoppen, vrije schoppen, scheidsrechtersballen, strafschoppen, de muur en teamofficials.  

  • Dit document bevat een uitgebreide beschrijving van alle wijzigingen voor komend seizoen.
  • Dit document bevat een samenvatting van de belangrijkste spelregelwijzigingen.

 

De spelregelwijzigingen treden op 1 juni 2019 in werking.

 


Regel 3: De spelers
o Een speler die gewisseld wordt moet op de dichts bij zijnde plaats het speelveld verlaten, tenzij de scheidsrechter anders aangeeft.

Regel 4: De uitrusting van de spelers
o Een onder shirt mag uit meerdere kleuren bestaan, mits die kleuren exact gelijk zijn aan de mouwen van het wedstrijdshirt.

Regel 5: De scheidsrechter
o Aan teamofficials (zoals trainers, teammanagers en verzorgers) die zich schuldig maken aan wangedrag kunnen gele en rode kaarten getoond worden.
o Een teamofficial wordt onder andere vermaand als hij op respectvolle wijze het speelveld betreedt, een instructie van de scheidsrechter, assistent, of vierde official negeert, het rustig in woord niet eens is met een beslissing of een keer de instructiezone verlaat zonder een andere overtreding te maken.
o Een teamofficial ontvangt onder andere een waarschuwing (gele kaart) indien hij duidelijk/herhaaldelijk de instructiezonde verlaat, een spelhervatting van zijn eigen team vertraagt, de instructiezone van de tegenstander betreedt, in woord en gebaar het niet eens is met een beslissing (inclusief sarcastisch klappen, gooien van objecten), de referee review area (RRA) betreedt, overdreven met gebaren vraagt om een gele of rode kaart, overdreven met gebaren vraagt om een VAR-review, provocerende gebaren maakt, herhaaldelijk gedrag vertoont waarvoor een vermaning wordt gegeven en een gebrek aan respect toont voor het spel.
o Een teamofficial wordt onder andere weggestuurd (rode kaart) indien hij een spelhervatting van de tegenstander vertraagt, de instructiezone verlaat om te protesteren of provoceren, de instructiezone van de tegenstander op confronterende wijze betreedt, opzettelijk een voorwerp in het veld gooit/trapt, het veld betreedt om te protesteren (ook bij rust/na afloop) of in te grijpen in het spel, het Replay Center betreedt, fysiek of agressief gedrag vertoont, een tweede gele kaart ontvangt, beledigende taal gebruikt, niet-toegestane elektronische apparaten gebruikt of zich gewelddadig gedraagt.
o Indien niet duidelijk is welke teamofficial zich misdraagt, wordt aan de hoofdtrainer de gele of rode kaart getoond. Hij is immers verantwoordelijk voor de andere teamofficials.
o Als een strafschop wordt toegekend, mag de strafschopnemer op het veld verzorgd worden en hij hoeft het veld niet te verlaten.

Regel 8: Het begin en de hervatting van het spel
o Het team dat de toss wint kies ervoor om ofwel de aftrap te nemen of welk doel het in de eerste helft verdedigt.
o Als het spel wordt onderbroken terwijl de bal in het strafschopgebied is of voor het laatst in het strafschopgebied is geraakt, laat de scheidsrechter de scheidsrechtersbal vallen voor de keeper. Tegenstanders moeten zich op tenminste vier meter afstand bevinden.
o In alle andere gevallen laat de laat de scheidsrechter de scheidsrechtersbal vallen voor een speler van het team dat als laatste de bal raakte, op de plaats waar de bal als laatste werd geraakt. Tegenstanders moeten zich op tenminste vier meter afstand bevinden.

Regel 9: De bal in en uit het spel
o Een scheidsrechtersbal wordt toegekend als de bal de scheidsrechter raakt en hierdoor ofwel in het doel gaat, hierdoor de tegenstander balbezit krijgt of hierdoor het team dat al balbezit had een veelbelovende aanval krijgt.

Regel 10: De uitslag van een wedstrijd bepalen
o De keeper kan niet scoren door de bal in het doel van de tegenstander te gooien.

Regel 12: Overtredingen en onbehoorlijk gedrag
o Het is altijd een overtreding als een aanvaller de bal met de arm/hand speelt en daardoor scoort of een scoringskans creëert, ook wanneer dit niet opzettelijk gebeurt.
o Het is meestal een overtreding als een speler de bal met de arm/hand speelt en deze speler zich op onnatuurlijke wijze groter/breder maakt.
o Het is meestal een overtreding als een speler de bal met de arm/hand speelt en de arm/hand zich boven de schouder bevindt.
o Los van bovenstaande, is het meestal geen overtreding als een speler de bal met de arm/hand speelt nadat de bal van het eigen lichaam tegen de arm/hand stuitert.
o Los van bovenstaande, is het meestal geen overtreding als een speler de bal met de arm/hand speelt nadat de bal van het lichaam van een dichtbij staande tegenstander tegen de arm/hand stuitert.
o Het is meestal geen overtreding als een speler de bal met de arm/hand die zich dicht tegen het lichaam bevindt en het lichaam niet onnatuurlijk groter maakt.
o Het is meestal geen overtreding als een speler de bal met de arm/hand speelt indien een speler valt en de arm bevindt zich onder het lichaam om het lichaam te ondersteunen, tenzij de arm verticaal of lateraal wordt uitgestoken.
o Als een team een duidelijke scoringskans heeft door een vrije schop snel te nemen, mag de scheidsrechter wachten met het tonen van de gele of rode kaart tot de volgende onderbreking.
o De gele kaart voor het op ongepaste wijze vieren van een doelpunt (zoals het uittrekken van het shirt) moet ook worden gegeven als het doelpunt alsnog wordt afgekeurd.
o Alle verbale overtredingen (schelden, beledigen, protesteren) worden bestraft met een indirecte vrije schop.
o Het trappen van een voorwerp wordt op dezelfde manier bestraft als het gooien van een voorwerp.

Regel 13: De vrije schoppen
o Nadat een indirecte vrije schop is genomen, mag de scheidsrechter zijn arm al omlaag doen wanneer duidelijk is dat er niet direct uit de indirecte vrije schop gescoord wordt.
o Bij een vrije schop voor de verdedigende partij in het eigen strafschopgebied hoeft de bal niet eerst het strafschopgebied te verlaten voordat deze in het spel is. De bal is in het spel als deze is getrapt en duidelijk beweegt.
o Bij een verdedigende muur van tenminste drie spelers, moeten alle aanvallers zich op tenminste één meter van de muur bevinden. Als zij op het moment dat de vrije schop genomen wordt toch te dicht bij de muur staan, wordt dit bestraft met een indirecte vrije schop voor de verdedigende partij.

Regel 14: De strafschop
o Bij het nemen van een strafschop mag de keeper niet de doelpalen, de lat of de netten aanraken. Ook mogen de doelpalen, de lat en de netten niet bewegen.
o Bij het nemen van een strafschop moet de keeper tenminste één voet op de doellijn hebben. Hij mag niet achter de doellijn staan.

Regel 15: De inworp
o Bij het nemen van een inworp moeten tegenstanders zich op tenminste twee meter van de zijlijn bevinden, ook als de nemer niet op de zijlijn staat.

Regel 16: De doelschop
o Bij doelschoppen hoeft de bal niet eerst het strafschopgebied te verlaten voordat de bal in het spel is. De bal is in het spel als deze is getrapt en duidelijk beweegt.


Nieuwe grasmaaier

Voor het onderhoud van het gras hebben we een nieuwe grasmaaier aangeschaft.

Op de foto terreinmeester Lucas Zirkzee op zijn nieuwe aanwinst.

 

 


Piet en Gerda 50jr getrouwd

Het bestuur feliciteert Piet en Gerda van der Meer met hun 50 jarige huwelijk!

Dinsdag 19 maart kwam de burgemeester van Leiderdorp het bruidspaar persoonlijk feliciteren.
Namens het bestuur heeft penningmeester Leo Apperloo een mooie bos bloemen bezorgd.

In het Leiderdorps Weekblad staat een mooi artikel met leuke foto's!

 


Paasklaverjassen 18 april

Donderdag 18 april is er weer Paasklaverjassen

Lees verder

Voorbeschouwing balv 16 april 2019

Het bestuur nodigt u uit voor een Bijzondere Algemene Leden Vergadering op dinsdag 16 april 2019 om 21:00u.

Het bestuur stelt onder andere voor de naam van onze mooie vereniging te wijzigen in "Scheidsrechters Vereniging Leiden en omstreken".
Zoals voorzitter Jan de Jong op onze website vertelde: “Maar wanneer ik namens de COVS ergens ben, zoals op een receptie, bijeenkomsten, bij een afscheid, zelfs bij KNVB gebeurtenissen, noem maar op, dan moet ik uitvoerig uitleggen namens wie wat of ik daar ben. Want buiten het scheidsrechterswereldje om weten maar erg weinig mensen wat die afkorting inhoudt of waar dat voor staat. Ook niet-leden KNVB scheidsrechters en heel veel voetbalclubbestuurders weten dit niet. En bij even navragen bij een paar van onze leden bleek dat zelfs die grote moeite hadden om de COVS letters te duiden.

Erg lastig wanneer je onze club wilt promoten, wilt laten zien dat je er bent, dat er zoiets is als een scheidsrechtersvereniging, de uitstraling in de media, noem maar op."

Lees verder

Erima en COVS tekenen samenwerkings overeenkomst

Nu ook voor COVS-leden de kans om scheidsrechterskleding, trainingskleding en accessoires aan te schaffen uit de COVS-lijn.

Een prachtige collectie met daarin alles dat een scheidsrechter nodig heeft om zijn hobby te kunnen uitoefenen. Ook voor scheidsrechtersverenigingen zijn er de nodige interessante trainingsartikelen te vinden. Neem dus gerust een kijkje!

Lees verder

What’s in a name….

Beste COVSers. Zo begin ik nogal eens een email, toespraakje, mededelingen etc. Maar dat is dan gericht naar COVSers en daar heeft niemand een probleem mee. Da’s logisch zou Cruijff gezegd hebben.

Maar wanneer ik namens de COVS ergens ben, zoals op een receptie, bijeenkomsten, bij een afscheid, zelfs bij KNVB gebeurtenissen, noem maar op, dan moet ik uitvoerig uitleggen namens wie wat of ik daar ben. Want buiten het scheidsrechterswereldje om weten maar erg weinig mensen wat die afkorting inhoudt of waar dat voor staat. Ook niet-leden KNVB scheidsrechters en heel veel voetbalclubbestuurders weten dit niet. En bij even navragen bij een paar van onze leden bleek dat zelfs die grote moeite hadden om de COVS letters te duiden.

Lees verder

Procedure "Melding na excessen KNVB West II"

Met dank aan Koos Wernke, van de Rotterdamse Scheidsrechters Vereniging, kunt u hier een checklist downloaden als je helaas melding bij de KNVB moet doen van een exces.

Lees verder