Schriftelijke ALV 2019 op 13 februari

Door de coronapandemie en als gevolg daarvan de (vrijheids)beperkende maatregelen van het kabinet ter voorkoming van de verspreiding van het virus, is het organiseren van een fysieke ledenvergadering niet mogelijk. Onlangs heeft het kabinet de maatregelen verder aangescherpt, waardoor een mogelijkheid van een gebruikelijke ledenvergadering volledig uit het zicht verdween. Door de omstandigheden gedwongen heeft het bestuur besloten om op schriftelijk/digitale wijze een ledenvergadering in de maand februari te organiseren. De keuze om op deze wijze te vergaderen vloeit voort uit het streven van het bestuur om op een eenvoudige wijze ieder lid en donateur de gelegenheid te geven hierin te participeren, digibeet of niet. De voorbereiding is in volle gang en zal binnenkort worden afgerond.

 

 

Dit geldt in eerste instantie voor de uitgestelde ALV 2019 (van april 2020), welke we nu -schriftelijk- op 13 februari 2021 alsnog willen houden.

De ALV over het boekjaar 2020 staat op de kalender voor 13 april 2021. We hopen dat we dit wel ‘fysiek’ kunnen doen.

Lees verder

Corona update 30 december; Trainingen hervat 5 januari

Vanaf dinsdag 5 januari gaan we weer met groepjes van 2 personen de training hervatten.

De trainers zetten een aantal circuits uit op het trainingsveld, waarbij gerouleerd wordt.

Let op de aanwijzingen van de trainers, beheerders en bestuur. Zij zullen nog alerter zijn op de 1,5 mtr.

 

De kantine, kleedkamers en douches zijn dicht.
Kom dus omgekleed naar de training. En de training meteen weer het complex verlaten.

 

Een aantal algemene richtlijnen blijft van kracht:

  • Blijf thuis bij klachten en laat je testen
  • Houd voorafgaand en na afloop van de sport 1,5 meter afstand van elkaar
  • Neem je eigen drinkbidon of waterfles mee.
  • Gebruik geen geforceerd stemgebruik op en langs het veld, zoals schreeuwen

 

We gaan weer trainen op de dinsdag en donderdag. Er is geen training in de duinen. Het is daar te druk in het weekend.

De nieuwjaarsreceptie is afgelast.

Lees verder

Fijne feestdagen en een sportief 2021

Namens het bestuur wensen wij iedereen ondanks deze gekke tijden fijne feestdagen en een goed 2021! We hopen dat dit voor al onze leden en donateurs een sportief jaar wordt.

 

Helaas is de nieuwjaarsreceptie afgelast.

Lees verder

Piet stopt als trainer op donderdagavond

Vanavond heeft trainer Piet van der Meer voor laatste keer training gegeven op de donderdag avond. Piet is trainer sinds 1992, dus inmiddels 28 jaar.

Het bestuur had een feestelijke en gezellige avond in gedachten, maar door de Corona maatregelen kon dat niet doorgaan.

 

Voorzitter Jan de Jong heeft een kerststuk en glutenvrije kerststol aangeboden.

 

Zodra ‘het weer kan’ zal alsnog een feestavond georganiseerd worden.

 

Piet stopt dus als trainer op de donderdag, maar blijft wel actief als trainer op de dinsdag. Ook is tijdelijk de trainer op zondag in de duinen.

Leo Apperloo wordt toegevoegd aan de groep trainers als nieuwe trainer op de donderdag.

 

 

Lees verder

Martin van Heesch overleden

Heden bereikte ons het bericht dat Martin van Heesch is overleden. Martin is dinsdag 10 november 2020 op 81 jarige leeftijd overleden aan het Coranavirus.

Martin was lange tijd secretaris van HSV en vervulde lat er deze rol bij COVS-bestuur West 2, waar hij ook nog een tijd voorzitter was. Vele jubilarissen hebben van hem de COVS-spelden opgespeld gekregen. Martin was lid van verdienste van de HSV.

 

Het bestuur wenst de familie veel sterkte toe met dit verlies.

 


Verkenning van Mulier Instituut naar veilig sportklimaat onder leden van de COVS

Geen enkele wedstrijd kan zonder een arbitragekorps. (Assistent-)scheidsrechter, coaches, waarnemers en rapporteurs zijn een belangrijk onderdeel voor het organiseren van wedstrijden op alle niveaus. Het zijn (bijna) allemaal vrijwilligers, die wekelijks op en rondom de sportvelden (binnen en buiten) te vinden zijn en zich net als sporters en coaches bewust zijn waar het om gaat in de sport: samen plezier beleven. Helaas gebeurt het ook geregeld dat scheidsrechters zelf doelwit worden van onsportief of ongewenst gedrag. Het is daarom ook belangrijk om een veilig sportklimaat voor (assistent-)scheidsrechter, coaches, waarnemers en rapporteurs te realiseren.

 

Het Mulier Instituut monitort voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de stand van zaken van het veilige sportklimaat in Nederland. Dit is ook een belangrijk onderwerp in het Nationale Sportakkoord. In het Nationaal Sportakkoord wordt binnen het thema ‘positieve sportcultuur’ gestreefd wordt naar het organiseren van een veilige, eerlijke en zorgeloze sportervaring voor iedereen. Als onderdeel van deze monitoringsactiviteit wordt er ook geprobeerd om de ervaringen van het arbitragekorps in kaart te brengen. Daarom is het Mulier Instituut onder andere benieuwd naar de ervaringen en opvattingen van (assistent-)scheidsrechters, coaches, waarnemers en rapporteurs over ondersteuning, opleidingen, randvoorwaarden, wedstrijdgedrag, en racisme en discriminatie in de voetbalsport.

 

Het Mulier Instituut, in de persoon van Vidar Stevens, heeft ons benaderd met de vraag of wij onder onze leden een vragenlijst willen verspreiden. Omdat het creëren van een veilige sportomgeving voor de arbitrage een belangrijk thema is voor de COVS, hebben wij besloten hier onze medewerking aan te verlenen. Uiteraard staat u vrij om zelf te bepalen of u wel of niet deelneemt aan het onderzoek. 

 

De vragenlijst neemt 8 tot 12 minuten tijd in beslag. De deelname geschiedt via een open link, waardoor de antwoorden niet herleidbaar zijn naar de persoon die de vragenlijst invult. Hier vindt u meer informatie over de privacyregels van het onderzoek. Door op één van onderstaande links te drukken gaat u naar de vragenlijst. Er is zowel een link voor het invullen van de vragenlijst op de desktop (link 1) als een link voor het invullen van de vragenlijst op uw mobiel (link 2).

 

Klik op één van de onderstaande links om deel te nemen aan het onderzoek:

 

Link 1 ‘Desktoplink’: https://onderzoekstool.nl/aa/scheidsrechtersbevraging-desktop

Link 2 ‘Mobiellink’: https://onderzoekstool.nl/aa/scheidsrechtersbevraging-mobiel


Spelregelquiz via de COVS-site

Als vervolg op de eerder dit jaar gehouden wedstrijd organiseert de LCS (Landelijke Commissie Spelregels) weer een spelregelwedstrijd via internet. De eerste ronde voor deze quiz is al op dinsdag 6 oktober gestart, waarna echter gebleken is dat een groot deel van de leden hier niet van op de hoogte was, daarom is besloten deze ronde te laten vervallen, zodat iedereen de kans heeft om van het begin aan mee te doen. Hieronder meer informatie over de nieuwe planning.

 

De quiz wordt in 10 rondes 2-wekelijks gehouden en wordt op de COVS-site op dinsdag opengesteld, de bedoeling was dat de verenigingen er in die week op hun clubavonden aandacht aan konden besteden. Helaas zullen door de coronamaatregelen die avonden op dit moment niet plaatsvinden, maar hopelijk over enige tijd weer wel. Op maandag wordt de quiz gesloten en op dinsdag ontvangen de secretarissen van de verenigingen een overzicht van de juiste antwoorden. Hierdoor kunnen deze besproken en uitgelegd worden op de clubavonden of zolang die er niet zijn mogelijk via een digitale weg. De antwoorden en standen worden op vrijdag op de COVS-site gezet, waarna op dinsdag weer een nieuwe cyclus start.

 

De nieuwe eerste ronde is op dinsdag 20 oktober opengezet en zal in tegenstelling tot de planning pas gesloten worden op maandag 2 november, waarna direct de juiste antwoorden op de site zullen worden gezet. De volgende dag begint dan de tweede ronde (conform de planning) en na de winterstop hervatten we dan de quiz op dinsdag 12 januari met ronde 5. Hiermee wordt de laatste ronde dan op donderdag 1 april afgesloten. Wij hopen hiermee alle COVS-leden een extra mogelijkheid te bieden om toch nog iets met voetbal (spelregels) te doen. Voor de drie beste deelnemers en voor de vereniging met de beste totaalscores worden prijzen beschikbaar gesteld.

Lees verder

Trainingsclinic door Melchert Kok 15 oktober: Afgelast

Helaas is de clinic afgelast na de laatste corona maatregelen van het kabinet.
De clinic wordt verplaatst naar het voorjaar

 

In het kader van de Week van de Scheidsrechter organiseert sv Leiden op 15 oktober 2020, in samenwerking met COVS Nederland en de KNVB, een Betaald Voetbal (BV) trainingsclinic onder leiding van de trainer van de Nederlandse top-arbiters Melchert Kok.

 

Melchert is al vele jaren trainer bij de KNVB en neemt onder andere regelmatig de scheidsrechters uit de top van het amateurvoetbal en het betaald voetbal onder handen. Het belooft een uitdagende training te worden.

 

De training zal plaatsvinden op donderdag 15 oktober 2020 om 19:30 uur op ons complex te Leiderdorp.

Let op de training duurt tot 21:00u !!!

 

Voor deze activiteit is aanmelden vereist.

Aanmelden kan via het inschrijfformulier in de kantine of een e-mail naar ac@svleiden.nl .

 

Let op: uiteraard neemt de SVL haar verantwoordelijkheid in de coronacrisis. Ook tijdens de training van Melchert Kok nemen we alle geldende coronamaatregelen in acht. 

Lees verder

Algemene Leden Vergadering 6 oktober 2020 geannuleerd

Het bestuur heeft besloten dat de ALV op 6 oktober 2020 geen doorgang kan vinden.

 

 

 

Door de laatste Corona maatregelen van de overheid moet de kantine drie weken dicht blijven. En is het niet toegestaan de ALV in de kantine te houden.

 

De ALV zal verplaatst worden naar het voorjaar 2021.

 

 

Lees verder

Agenda spelregel competitie 2020/2021: Update

Agenda spelregel competitie 2020/2021

Zet de data alvast in je agenda (p= op papier; b=beeldvragen)

24-9-2020

Eerste ronde spelregels / p

22-10-2020

Nieuwe datum !!!!

Tweede ronde spelregels / b

19-11-2020

Derde ronde spelregels / p

14-1-2021

Vierde ronde spelregels / b

11-2-2021

Vijfde ronde spelregels / p

25-3-2021

Zesde ronde spelregels / b