KNVB Nieuwsupdate 11 - Het coronavirus en de gevolgen voor het amateurvoetbal7

Beste scheidsrechter,

Zoals Mark Rutte gisteravond zei: “We zijn op weg naar betere tijden; een stapsgewijze opening, van o.a. de sport”. En de eerste stap is gezet. We zijn daarom allereerst verheugd over de versoepelingen voor de jeugd tot 27 jaar, die vanaf 2 maart ingaan. Deze groep kan, zonder 1,5 meter afstand, weer volop gaan trainen en zich opmaken voor een eventuele competitiehervatting. De leeftijdgrens maakt het ingewikkeld, dat realiseert eenieder zich. Dit vraagt wederom om inzet en creativiteit. We zien deze versoepeling echter als een opmaat naar versoepelingen voor de leeftijd 27+, waardoor we deze leeftijdgrens hopelijk in de nabije toekomst los kunnen laten.

Helaas zijn we ook op het punt gekomen dat, conform de routekaart, de competities van senioren categorie A, waaronder dus alle competities van de 1e elftallen in de 2e divisie t/m 5e klasse niet kunnen worden hervat. Dit houdt in dat er geen promotie/degradatie zal plaatsvinden en dat de indeling voor het seizoen 2021/’22 zal worden gebaseerd op de indeling van het huidig seizoen 2020/’21. Voor deze teams wordt in navolging van de categorie B ook de KNVB Regiocup aangeboden, zodra de coronamaatregelen dat toestaan.

Waarom ‘tot 27 jaar’?
De overheid heeft deze leeftijd ingesteld als leeftijd om jongvolwassen te duiden. Dit brengt in de huidige situatie voor veel teamsporten praktische problemen met zich mee. Dat hebben we uiteraard ook aan de overheid duidelijk gemaakt. Zij erkennen de complexiteit die dit met zich meebrengt, echter is dit de maximale grens die zij nu willen trekken.

Veldvoetbal
Voor de categorie A senioren wordt de competitie definitief niet hervat, met uitzondering van de competities t/m O23 en de categorie A jeugd:

  • ‘’Voor de categorie A jeugd en O21 en O23 teams geldt dat we de routekaart  volgen en (her)-start van de competitie nog steeds tot de mogelijkheden behoort.
  • Wanneer ook voor deze categorieën de deadlines tot optrainen verstrijken, zullen ook deze competities doorstromen naar de KNVB Regiocup.
  • ALLE overige teams uit de categorie A stromen automatisch door naar de KNVB Regiocup. Meer informatie vind je op www.knvb.nl/regiocup .

Zaalvoetbal
Zoals reeds bekend is, wordt voor de categorie B senioren de competitie niet meer hervat. Voor de categorie A is er nog wel de mogelijkheid om de competitie te hervatten.

  • Voor de categorie A senioren geldt dat we de routekaart volgen en (her)-start van de competitie nog steeds tot de mogelijkheden behoort.
  • Wanneer ook voor deze categorieën de deadlines tot optrainen verstrijken, zullen ook deze competities doorstromen naar de KNVB Regiocup.
  • Alle teams uit de categorie B stromen automatisch door naar de KNVB Regiocup. Meer informatie vind je op www.knvb.nl/regiocup
Contact en ondersteuning
Heb je vragen over de routekaart of de KNVB Regiocup? Neem dan contact op met een van onze Verenigingsadviseurs of een collega van KNVB Contact . Of bekijk onze FAQ’s op www.knvb.nl/coronavirus en www.knvb.nl/regiocup .

Met sportieve groet,
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND

Jan Dirk van der Zee
Directeur-bestuurder Amateurvoetbal
 

Corona update 23 februari; Training aanvang 19:15u

De training blijven doorgaan, met een tijdelijk gewijzigde aanvangstijd om 19:15u.

Door de laatste Corona maatregelen van de overheid met een verlenging van de avondklok, om iedereen de gelegenheid te geven op tijd thuis te zijn hebben we de aanvangstijd tijdelijk gewijzigd. Tijdelijk tot en met 15 maart.

 

We trainen met groepjes van 2 personen.

De trainers zetten een aantal circuits uit op het trainingsveld, waarbij gerouleerd wordt.

Let op de aanwijzingen van de trainers, beheerders en bestuur. Zij zullen nog alerter zijn op de 1,5 mtr.

 

De kantine, kleedkamers en douches zijn dicht.
Kom dus omgekleed naar de training. En na de training meteen weer het complex verlaten.

 

Een aantal algemene richtlijnen blijft van kracht:

  • Blijf thuis bij klachten en laat je testen
  • Houd voorafgaand en na afloop van de sport 1,5 meter afstand van elkaar
  • Neem je eigen drinkbidon of waterfles mee.
  • Gebruik geen geforceerd stemgebruik op en langs het veld, zoals schreeuwen

 

We trainen op de dinsdag en donderdag. Er is geen training in de duinen. Het is daar te druk in het weekend.

Lees verder

Trainingen dinsdag weer hervat

Het veld is weer redelijk goed om op te trainen. We gaan dinsdagavond weer starten onder leiding van Piet van der Meer voor de liefhebbers.

 

Let op de aanvangstijd is 19.15 uur.

Om iedereen de gelegenheid te geven op tijd thuis te zijn hebben we de aanvangstijd tijdelijk gewijzigd. Tijdelijk tot en met 15 maart

Lees verder

Verslag ALV 2019 13 februari

Heel kort resume: 23 leden en donateurs hebben een stembiljet ingeleverd.

De notulen, het jaarverslag, de financiële stukken, begroting etc zijn unaniem goedgekeurd en aangenomen. Het bestuur is unaniem decharge verleend.

De contributie voor 2021 blijft ongewijzigd in 2021.
De bestuurs- en commissieleden zijn herkozen.

 

Hiermee is de schriftelijke ledenvergadering afgerond. Het is een volstrekt nieuwe ervaring geweest die, naast veel voorbereiding, ook een administratieve uitdaging is geweest en vooral tijdsintensief was. Laat ons hopen dat in april weer een normale ledenvergadering kan worden georganiseerd.

Lees verder

Schriftelijke ALV 2019 op 13 februari

Update van 1 februari:

Zoals eerder aangekondigd, heeft het bestuur besloten om in 2021 een schriftelijke/digitale ledenvergadering te organiseren over het verenigingsjaar 2019.
Het bestuur heeft voor deze eenvoudige vorm van ‘vergaderen’ gekozen om alle leden en donateurs in de gelegenheid te stellen om deel te nemen.
De datum van de ledenvergadering is vastgesteld op 13 februari 2021.
Op deze datum is de besluitvorming over de agendapunten afgerond.
Via het stembiljet kunt u voor 13 februari voor elk agendapunt aangeven of u het eens of oneens bent met het bijbehorende besluit.  

 

Omdat we vanwege de coronamaatregelen niet fysiek bij elkaar kunnen komen, vindt u bij de agenda een uitgebreide toelichting.
Daarnaast leggen we uit hoe u de verschillende jaarstukken kunt bekijken.
In een protocol hebben we ten slotte stapsgewijs het proces van de schriftelijke ledenvergadering beschreven.

Wij vragen uw aandacht voor het stembiljet, waarop de agendaonderwerpen zijn weergegeven.
Het ondertekende stembiljet geldt in dit geval tevens als aanwezigheidsverklaring

  

Het verzoek is het ondertekende stembiljet uiterlijk 13 februari 2021 te retourneren aan het secretariaat.

 

Lees verder

Routekaart herstart amateurvoetbalcompetities
Gisteren kondigde de KNVB aan dat ze alle mogelijkheden willen benutten om dit seizoen alsnog leuke wedstrijden te kunnen voetballen. Hiervoor hebben ze de KNVB Regio Cup bedacht: kleinschalige regionale competities die ze organiseren zodra de coronamaatregelen het toelaten.

Hoewel de lockdown gisteravond is verlengd blijft het streven onveranderd om alle voetballers en scheidsrechters dit seizoen nog mooie wedstrijden aan te kunnen bieden zodra de situatie dit toelaat. Door de coronamaatregelen kunnen veel seniorenvoetballers en scheidsrechters al maanden niet of slechts beperkt terecht op de velden. Dit terwijl bewegen en voetballen in de buitenlucht juist gezond is voor het lichaam en bijdraagt aan een frisse geest, iets wat extra belangrijk is in tijden als deze.

Routekaart amateurvoetbalcompetities
Hoe en op welke wijze het seizoen hervat kan worden hangt af van de coronamaatregelen en verschilt per categorie. Nadat het kabinet gisteren de routekaart met coronamaatregelen heeft gepresenteerd, kan de KNVB vandaag opvolgen met de eigen routekaart voor het amateurvoetbal . Hierin speelt de onzekerheid rondom de ontwikkeling van het coronavirus de hoofdrol. Veel scenario’s zijn hierdoor eerder al gesneuveld, maar het doel van de KNVB blijft om opties open te houden en iedereen zoveel mogelijk te laten voetballen als dat (weer) kan. Sportiviteit blijft de leidraad.

KNVB Regio Cup
Zodra de coronamaatregelen het toelaten wordt voor teams uit de categorie B het seizoen hervat met de KNVB Regio Cup. Zij doen hier standaard aan mee tenzij zij zich hiervoor afmelden. Ook voor de categorie A wordt een Regio Cup georganiseerd als blijkt dat de competities niet meer hervat kunnen worden. Medio februari inventariseert de KNVB onder de clubs in de categorie A met welke teams zij hieraan mee willen doen. De nadere invulling van de Regio Cup hangt onder andere af van de beschikbare tijd die er is om nog te voetballen.

Meer informatie over het uitspelen van de competities en/of de start van de KNVB Regio Cup zal volgen in de komende weken en maanden. Met de aankondiging van de KNVB Regio Cup hoopt de KNVB in ieder geval een stip op de horizon te hebben gezet. Laten we ons ook de komende periode aan de maatregelen blijven houden zodat we dit seizoen hopelijk alsnog kunnen afsluiten met een aantal mooie en sportieve wedstrijden.
(Bron: KNVB) Lees verder

Fijne feestdagen en een sportief 2021

Namens het bestuur wensen wij iedereen ondanks deze gekke tijden fijne feestdagen en een goed 2021! We hopen dat dit voor al onze leden en donateurs een sportief jaar wordt.

 

Helaas is de nieuwjaarsreceptie afgelast.

Lees verder

Piet stopt als trainer op donderdagavond

Vanavond heeft trainer Piet van der Meer voor laatste keer training gegeven op de donderdag avond. Piet is trainer sinds 1992, dus inmiddels 28 jaar.

Het bestuur had een feestelijke en gezellige avond in gedachten, maar door de Corona maatregelen kon dat niet doorgaan.

 

Voorzitter Jan de Jong heeft een kerststuk en glutenvrije kerststol aangeboden.

 

Zodra ‘het weer kan’ zal alsnog een feestavond georganiseerd worden.

 

Piet stopt dus als trainer op de donderdag, maar blijft wel actief als trainer op de dinsdag. Ook is tijdelijk de trainer op zondag in de duinen.

Leo Apperloo wordt toegevoegd aan de groep trainers als nieuwe trainer op de donderdag.

 

 

Lees verder

Martin van Heesch overleden

Heden bereikte ons het bericht dat Martin van Heesch is overleden. Martin is dinsdag 10 november 2020 op 81 jarige leeftijd overleden aan het Coranavirus.

Martin was lange tijd secretaris van HSV en vervulde lat er deze rol bij COVS-bestuur West 2, waar hij ook nog een tijd voorzitter was. Vele jubilarissen hebben van hem de COVS-spelden opgespeld gekregen. Martin was lid van verdienste van de HSV.

 

Het bestuur wenst de familie veel sterkte toe met dit verlies.

 


Verkenning van Mulier Instituut naar veilig sportklimaat onder leden van de COVS

Geen enkele wedstrijd kan zonder een arbitragekorps. (Assistent-)scheidsrechter, coaches, waarnemers en rapporteurs zijn een belangrijk onderdeel voor het organiseren van wedstrijden op alle niveaus. Het zijn (bijna) allemaal vrijwilligers, die wekelijks op en rondom de sportvelden (binnen en buiten) te vinden zijn en zich net als sporters en coaches bewust zijn waar het om gaat in de sport: samen plezier beleven. Helaas gebeurt het ook geregeld dat scheidsrechters zelf doelwit worden van onsportief of ongewenst gedrag. Het is daarom ook belangrijk om een veilig sportklimaat voor (assistent-)scheidsrechter, coaches, waarnemers en rapporteurs te realiseren.

 

Het Mulier Instituut monitort voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de stand van zaken van het veilige sportklimaat in Nederland. Dit is ook een belangrijk onderwerp in het Nationale Sportakkoord. In het Nationaal Sportakkoord wordt binnen het thema ‘positieve sportcultuur’ gestreefd wordt naar het organiseren van een veilige, eerlijke en zorgeloze sportervaring voor iedereen. Als onderdeel van deze monitoringsactiviteit wordt er ook geprobeerd om de ervaringen van het arbitragekorps in kaart te brengen. Daarom is het Mulier Instituut onder andere benieuwd naar de ervaringen en opvattingen van (assistent-)scheidsrechters, coaches, waarnemers en rapporteurs over ondersteuning, opleidingen, randvoorwaarden, wedstrijdgedrag, en racisme en discriminatie in de voetbalsport.

 

Het Mulier Instituut, in de persoon van Vidar Stevens, heeft ons benaderd met de vraag of wij onder onze leden een vragenlijst willen verspreiden. Omdat het creëren van een veilige sportomgeving voor de arbitrage een belangrijk thema is voor de COVS, hebben wij besloten hier onze medewerking aan te verlenen. Uiteraard staat u vrij om zelf te bepalen of u wel of niet deelneemt aan het onderzoek. 

 

De vragenlijst neemt 8 tot 12 minuten tijd in beslag. De deelname geschiedt via een open link, waardoor de antwoorden niet herleidbaar zijn naar de persoon die de vragenlijst invult. Hier vindt u meer informatie over de privacyregels van het onderzoek. Door op één van onderstaande links te drukken gaat u naar de vragenlijst. Er is zowel een link voor het invullen van de vragenlijst op de desktop (link 1) als een link voor het invullen van de vragenlijst op uw mobiel (link 2).

 

Klik op één van de onderstaande links om deel te nemen aan het onderzoek:

 

Link 1 ‘Desktoplink’: https://onderzoekstool.nl/aa/scheidsrechtersbevraging-desktop

Link 2 ‘Mobiellink’: https://onderzoekstool.nl/aa/scheidsrechtersbevraging-mobiel