Coronaprotocol arbitrage

De KNVB heeft voor het amateurvoetbal een  coronaprotocol voor arbitrage  opgesteld.

Volg de link en doe dat met enige regelmaat, want protocollen worden soms aangepast.

 

Check de link regelmatig. Dit protocol kan worden aangepast. 

 

Aankomst op het sportpark:

Schud geen handen.
Ga eerst naar het kleedlokaal om te kijken hoe groot deze is:
 • Indien te klein m.b.t. voorbereidend gesprek met assistenten, communiceer met teammanagers/elftalleiders dat gesprek buiten zal plaatsvinden.
Controleer het veld m.b.t. wisselspelers/teamofficials en ruimte voor warming-up:
 1. Controleer het veld m.b.t. wisselspelers/teamofficials en ruimte voor warming-up.
  • Indien de 1,5-meter afstand niet gewaarborgd kan worden, maak afspraken met teammanagers/elftalleiders dat warming-up gedaan moet worden naast het eigen doel (zie tekening).
  • Indien de wisselspelers en teamofficials niet op 1,5-meter afstand kunnen zitten, wijs teammanagers/elftalleiders op de 1,5-meter afstand in en rondom de dug-out.
 2. Maak zelf een weloverwogen keuze of je een bezoek wilt brengen aan de bestuurskamer.
  • Indien je besluit dit niet te doen, geef dit dan even aan bij de teammanagers/elftalleiders.

Voor de wedstrijd:

Uitvoeren van spelerspascontrole:
 1. Stem met de teammanagers/elftalleiders af hoe laat de teams starten met de warming-up.
  • Advies is om de spelerspascontrole uit te voeren voorafgaand aan de warming-up van teams en officials. Alle partijen kunnen dan aan hun voorbereiding beginnen.
  • Houd hierbij de 1,5-meter afstand in acht. Enkele mogelijkheden:
   • Indien het kleedlokaal groot genoeg is, dan volstaat controle in het kleedlokaal.
   • Wacht spelers op bij verlaten kleedlokaal en laat ze bij oproep naar buiten komen. (Voorkeur bij slechte weersomstandigheden)
   • Wacht spelers op bij betreden speelveld en laat ze bij oproep het veld betreden.
 2. Voorbereidend gesprek met club-assistenten
  • Indien het kleedlokaal niet voldoet aan de gestelde eisen, zorg dan voor een geschikte locatie.
  • Advies is om dit te doen na afronding van de warming-up en voor het betreden van het speelveld voorafgaand aan de wedstrijd.
 3. Line-up / betreden speelveld voorafgaand aan de wedstrijd
  • De teams betreden gefaseerd het speelveld.
  • Er wordt geen line-up gedaan.
  • Er worden geen handen geschud.
  • Beide aanvoerders melden zich voor de toss bij de scheidsrechter rondom de middenstip.
  • Houd ook hierbij de 1,5-meter afstand in acht.
Tijdens de wedstrijd:
 1. Het vieren van een doelpunt
  • Indien spelers bij het vieren van een doelpunt de 1,5-meter afstand niet waarborgen, dan is het advies aan de scheidsrechter om de aanvoerder te wijzen op zijn verantwoordelijkheid.
  • Let op: De scheidsrechter treft hiervoor geen disciplinaire maatregelen! De verantwoordelijkheid ligt bij de clubs. 
 2. Het uitvoeren van een wissel
  • Indien spelers bij het uitvoeren van een wissel de 1,5-meter afstand niet waarborgen, dan is het advies aan de scheidsrechter om de aanvoerder te wijzen op zijn verantwoordelijkheid.
  • Let op: De scheidsrechter treft hiervoor geen disciplinaire maatregelen! De verantwoordelijkheid ligt bij de clubs. 
 3. Warmlopen van wisselspelers
  • Bij gebrek aan ruimte en het niet kunnen waarborgen van de 1,5-meter afstand zullen de wisselspelers hun warming-up uitvoeren naast het eigen doel (zie tekening).
 4. Teamofficials en wisselspelers in en rondom de dug-out
  • Indien de 1,5-meter afstand niet kan worden gewaarborgd in de dug-out, is het bij uitzondering toegestaan dat teamofficials en wisselspelers plaatsnemen naast de dug-out en buiten de instructiezone in de richting van de hoekvlag.
 5. Opstootje
  • Advies is om als scheidsrechter te allen tijde de 1,5-meter afstand te waarborgen tot spelers.
  • Disciplinaire maatregelen kunnen niet worden genomen wanneer de 1,5-meter regel wordt overtreden.
 6. Geen disciplinaire maatregelen bij:
  • Naar de grond uitsnuiten van neus
  • Naar de grond spugen
  • Niet waarborgen van 1,5-meter afstand
  • Geforceerd stemgebruik van bijvoorbeeld trainers
Na de wedstrijd:
 1. Geen handen schudden
Algemene adviezen:
 1. Was je handen bij aankomst in het kleedlokaal en na afloop van de wedstrijd.
 2. Zorg voor reinigingsdoekjes of andere hygiënemiddelen.
 3. Heb je eigen vlaggen? Vergeet deze voorafgaand en na afloop van de wedstrijd niet te reinigen.
Lees verder

Clubgebouw en terras op 2 juli weer open: socializen op 1,5 meter

Clubgebouw en terras op 2 juli weer open: socializen op 1,5 meter

Per 1 juli zijn veel Coronamaatregelen versoepeld of opgeheven. Voor ons is wellicht de belangrijkste beslissing, dat het terras, het clubgebouw en de kleedkamers weer opengaan. Eindelijk weer even gezellig napraten met een drankje en een hapje. Geniet ervan en laten we er samen een gezellige en gezonde zomer van maken!
Voor het terras en clubgebouw geldt wel een aantal spelregels, waarbij de 1,5 meter afstand voor allen van 18 jaar en ouder het uitgangspunt is:

 • Op het terras en in het clubgebouw zijn alleen zitplaatsen, geen staanplaatsen.
 • De tafels zijn zó neergezet, dat de 1,5 meter kan worden gerealiseerd. Verschuif deze dan ook niet!
 • Zet als je weggaat 'de vuile vaat' op de bar.
 • Vul thuis je bidon met water.
 • Geef elkaar bij de toiletten en kleedkamers de ruimte. Het halletje is daar smal.
 • Hou je aan de aanwijzingen van de beheerders en bestuursleden. Want we mogen niet met z'n allen tegelijk in de kleedkamers/doucheruimte. Dus we zullen om de buurt moeten douchen. Er mogen acht personen tegelijk in de kleedkamer: twee in de douche en zes omkleden. 


Een aantal algemene richtlijnen blijft van kracht:

 • Alle personen van 18 jaar en ouder houden altijd 1,5 meter afstand.
 • Bij gezondheidsklachten (zoals keelpijn, koorts, loopneus, hoesten/niezen) blijf je thuis en houd je je op het park aan de hygiëneregels
Lees verder

Cees van Britsum overleden

Vrijdag 19 juni is na een kort ziekbed op 90 jarige leeftijd ons Lid van Verdienste Cees van Britsum overleden.

 

Cees is in 1957 ingeschreven bij onze scheidsrechtersvereniging, toen nog COVS groep Leiden en omstreken. Hij is bijna 63 jaar lid geweest. Jarenlang was hij bestuurslid en meer dan 25 jaar is hij trainer geweest en daarvan zullen onze niet meer zo piepjonge leden zich hem vooral herinneren.

Cees was scheidsrechter op hoog amateurniveau en gezondheid en conditie waren belangrijk voor hem. Dat bracht hij over in de trainingen die hij gaf op het terrein van LFC en later VTL.

Hij was de trainer die de duintrainingen introduceerde. In de zomerperiode en wanneer in de winter de velden niet konden worden gebruikt werd er getraind zoals nog steeds bij Wassenaar.

Ook was hij masseur en heeft hij die vaardigheid ook ingezet voor de COVS.

Voor al die inzet is hij zeer terecht benoemd tot Lid van Verdienste.

 

 

Zijn interesse voor de SVL/COVS bleef. Twaalf jaar geleden kreeg hij thuis de versierselen opgespeld die horen bij het 50-jarig lidmaatschap en bij die gelegenheid kwamen de verhalen weer naar boven. Zo ook twee jaar geleden bij het uitreiken van de plaquette die hoort bij het 60-jarig lidmaatschap. (zie foto). Hij was daar zeer verguld mee.

 

In Cees verliezen we een markante persoonlijkheid met een groot hart voor de scheidsrechterij.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij wensen de naaste familie sterkte met het verlies van Cees.
Namens het bestuur,
Ronald Vermeulen
secretaris

 

Cees wilde een bescheiden afscheid. De crematie zal in kleine kring plaatsvinden op donderdag 25 juni te Rhijnhof, Leiden

Lees verder

KNVB promoties

Op 1 mei liet de KNVB weten dat er geen Promotie/Degradatie regeling voor wedstrijdofficials is. Het komt het er op neer dat de huidige groepen gehandhaafd blijven zonder dat er sprake is van P/D. Door het stoppen van wedstrijdofficials dan wel het gaan doen van een ander taak en een nieuwe indeling van het jeugdvoetbal kan het wel zijn dat er mensen promoveren.

Wij hebben helaas geen ranglijst gezien of overzicht van Promoties/Degradaties.

 

Inmiddels hebben een aantal leden bericht ontvangen over hun promotie. Het bestuur feliciteert hen met de behaalde prestatie en heel veel succes wensen in hun nieuwe groep. 

 

Manon Plandsoen gepromoveerd naar Zaterdag Groep G

Joey Meeuwese gepromoveerd naar Zaterdag Groep G

Arjan Jansze gepromoveerd naar Zaterdag Jeugd Groep B

 

Ben je ook gepromoveerd dan graag een bericht naar secretaris@svleiden.nl


Barbecue afgelast

In de agenda stond een barbecue gepland op 20 juni.  Deze is afgelast vanwege de Corona maatregelen.

 

Die gaan we ook niet verplaatsen, want met 1 ½ meter is het nog steeds niet leuk.

Wel kijken we of we in het najaar wel iets leuks in de kantine kunnen organiseren. Uiteraard pas zodra het weer verantwoordt is.


Spelregelwijzigingen 2020/2021

De KNVB heeft de spelregelwijzigingen voor het seizoen 2020-2021 gepubliceerd.

Link naar spelregelwijzigingen 2020-2021

 

Een handig hulpmiddel om de spelregelwijzigingen te begrijpen is de webinar die de KNVB heeft gegeven. Deze kan je op elk gewenst tijdstip terugkijken. Dit is  de link naar de webinar , waarin Jeroen Manschot de wijzigingen bespreekt: 

Lees verder

Zomertrainingen

De zomertraining start op dinsdagavond 2 juni. Start 19.30 uur in de duinen bij Hotel Duinoord  te Wassenaar.
(Vanwege de Corona maatregelen nu geen vertrek van zwembad De Does in Leiderdorp)

 

Vanaf donderdag  4 juni  op ons trainingsveld te Leiderdorp 
Aanvang 19.30 uur (een gezellige zomer training)

 

De start van het nieuwe seizoen:
Donderdag 6 aug op ons trainingsveld te Leiderdorp
Aanvang 19.30 uur.


Hemelvaartdag geen training

Hemelvaartdag donderdag 21 mei is er geen training.

 

Dinsdag 26 mei is er weer training om 19:30u.

Natuurlijk met de nieuwe coronamaatregelen. Dat gaat uitstekend:

 


KNVB promotie/degradatie

Op 1 mei liet de KNVB weten dat er Promotie/Degradatie regeling voor wedstrijdofficials is. Het komt het er op neer dat de huidige groepen gehandhaafd blijven zonder dat er sprake is van P/D. Door het stoppen van wedstrijdofficials dan wel het gaan doen van een ander taak en een nieuwe indeling van het jeugdvoetbal kan het wel zijn dat er mensen promoveren.

Dat hopen we begin juni te vernemen.

 

Geen promoties/degradaties
In een e-mail gericht aan alle scheidsrechters en assistent-scheidsrechters in het amateurvoetbal, laat de KNVB weten dat ‘in lijn met het besluit bij de competities, is besloten om ook voor officials de gecommuniceerde promotie/degradatie regeling (P/D-regeling) niet uit te voeren. Dit betekent dat alle officials komend seizoen in principe op hetzelfde niveau actief zullen zijn als waar ze dit seizoen geëindigd zijn.’

 

Tekorten aanvullen
De KNVB heeft echter ook te maken met (assistent-)scheidsrechters die bijvoorbeeld stoppen, overstappen naar een andere speeldag of worden opgenomen in het TTBV. Om de daardoor ontstane tekorten in scheidsrechtersgroepen aan te vullen, zullen officials waar nodig geplaatst worden.

 

Criteria
Het aanvullen van elke groep vindt plaats op basis van de volgende data en criteria:

 • Uitgebrachte rapportages en begeleidingen 2019/’20;
 • Behaalde punten op bijeenkomsten;
 • Beschikbaarheid in relatie tot aanbod wedstrijden;
 • Prestaties uit eerdere seizoenen

 

Scheidsrechters veld
Op de landelijke lijst is het bij de scheidsrechters niet noodzakelijk om groepen aan te vullen. In de scheidsrechtersgroepen SD en lager ontstaat er hier en daar wel ruimte waardoor er vanuit de groepen SE en lager wel geplaatst kan worden. Bij de jeugd wordt de voetbalpiramide opnieuw ingericht, dus de exacte gevolgen voor de scheidsrechtersgroepen zijn nog niet bekend. 

 

Assistent-scheidsrechters veld
In tegenstelling tot de scheidsrechters is het bij de assistent-scheidsrechters wel noodzakelijk om groepen aan te vullen. De verschuivingen zijn dermate groot dat dit betekent dat er vanuit de groep AB, AC en AD omhoog geplaatst zal worden.

 

Scheidsrechters landelijke lijst zaal
Op de landelijke lijst is het noodzakelijk om groepen aan te vullen. De scheidsrechters die hiervoor in aanmerking komen, krijgen in het eerste gedeelte van het seizoen enkele wedstrijden boven het huidige wedstrijdpakket aangesteld. Op basis van deze indrukken is het dan mogelijk om hen tussentijds (medio december) definitief te plaatsen in de hogere groep. Er komt een shortlist voor plaatsing op de A-, B- en C-lijst.

Scheidsrechters piramide district ZV01 en ZV02 zaal
De groep ZV01 worden aangevuld. De scheidsrechters die hiervoor in aanmerking komen, krijgen in het eerste gedeelte van het seizoen enkele wedstrijden boven het huidige wedstrijdpakket aangesteld. Op basis van deze indrukken is het dan mogelijk om hen tussentijds (medio december) definitief te plaatsen in de hogere groep. Vanuit de groepen ZV01 en ZV02 wordt een shortlist opgesteld voor plaatsing op de C-lijst respectievelijk de groep ZV01.

Scheidsrechters piramide district overige groepen zaal
In de scheidsrechters groepen ZV02 en lager ontstaat er hier en daar wel ruimte waardoor er vanuit de groepen ZV03 en lager geplaatst kan worden. Het aantal scheidsrechters dat geplaatst gaat worden, verschilt per groep/district.
 


Vanaf dinsdag 12 mei mogen we weer trainen

De rijksoverheid heeft de maatregelen versoepelt rondom het coronavirus.

 

Dinsdag 12 mei gaan we voor het eerst weer trainen.

 

Wel op gepaste afstand en met gesloten kantine en kleedkamers. Dit betekent dat wij omgekleed op de training komen verschijnen en dat we na afloop thuis gaan douchen.

Schoenen mogen omgewisseld worden.

Neem je een bidon mee? Vul deze dan thuis met water.

We houden minimaal 1 1/2 tot 2 meter afstand van elkaar.  

Dus aan de trainer om groepjes te maken indien nodig.

 

Hoop op jullie medewerking en respect voor elkaar op gepaste afstand.

 

Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius.

Heeft u ook koorts en/of benauwdheid? Dan blijven ook huisgenoten thuis. Als u 24 uur lang geen klachten heeft, mag u weer naar buiten. 

 

Lees verder