Spelregeluitleg 10 september

Ook dit jaar zijn er weer de nodige wijzigingen zijn doorgevoerd in de spelregels.

Deze zullen op 10 september door Ernstjan van der Perk uitgelegd worden.

 

Op donderdag 10 september, na afloop van de reguliere training, is dan de interactieve presentatie met de spelregelwijzigingen. De training begint, zoals gebruikelijk, om 19.30 uur.

De spelregelcompetitie is hierdoor verplaatst naar 24 september. 

 

Link naar spelregelwijzigingen 2020-2021

 

Een handig hulpmiddel om de spelregelwijzigingen te begrijpen is de webinar die de KNVB heeft gegeven. Deze kan je op elk gewenst tijdstip terugkijken. Dit is  de link naar de webinar , waarin Jeroen Manschot de wijzigingen bespreekt.

Lees verder

Algemene Leden Vergadering 6 oktober

De -uitgestelde- algemenene Algemene Leden Vergadering wordt gehouden op 6 oktober 2020,

 

Lees verder

Barbecue zaterdag 19 september

De barbecue is op zaterdag 19 september. Natuurlijk in onze kantine!

Tijdens en na training wordt er goed gelet op de 1,5 mtr.

Ook tijdens de training is er door het bestuur bij herhaling op gewezen. En dat wordt nu goed nageleefd.

 

Het bestuur heeft er vertrouwen in dat we met de juiste maatregelen een gezellige avond van kunnen maken.

-De barbecue wordt door twee personen bediend, 

-Geen statafels. Alleen tafels met stoelen op 1,5 meter

-Stoelen laten staan. Deze staan op 1,5 meter.

 

De kosten 10 euro, voor kinderen tot 13 jaar 5 euro.

Inschrijvingen kan op het inschrijfformulier in de kantine of per email naar ac@svleiden.nl

 

We beginnen met de bbq om 18.00.  Na 17.00 ben je al welkom om een drankje te nuttigen.


Allard Lindhout 26 aug: Celtic FC - Ferencvaros

Een mooie internationale aanstelling, woensdag 26 aug 20:45u voor ons lid Allard Lindhout: Celtic FC (SCO)- Ferencváros (HUN)

UEFA Champions League. tweede qualificatie ronde

 

Referee: Allard Lindhout NED

Assistant referees: Charles Schaap NED

                                  Bas van Dongen NED

Fourth official:  Jeroen Manschot NED

 

Second qualifying round

Wednesday, 26 Aug 2020 • 20:45

Lees verder

Agenda spelregel competitie 2020/2021

Agenda spelregel competitie 2020/2021

Zet de data alvast in je agenda (p= op papier; b=beeldvragen)

24-9-2020

Eerste ronde spelregels / p

15-10-2020

Tweede ronde spelregels / b

19-11-2020

Derde ronde spelregels / p

14-1-2021

Vierde ronde spelregels / b

11-2-2021

Vijfde ronde spelregels / p

25-3-2021

Zesde ronde spelregels / b


Coronaprotocol arbitrage

De KNVB heeft voor het amateurvoetbal een  coronaprotocol voor arbitrage  opgesteld.

Volg de link en doe dat met enige regelmaat, want protocollen worden soms aangepast.

 

Check de link regelmatig. Dit protocol kan worden aangepast. 

 

Aankomst op het sportpark:

Schud geen handen.
Ga eerst naar het kleedlokaal om te kijken hoe groot deze is:
 • Indien te klein m.b.t. voorbereidend gesprek met assistenten, communiceer met teammanagers/elftalleiders dat gesprek buiten zal plaatsvinden.
Controleer het veld m.b.t. wisselspelers/teamofficials en ruimte voor warming-up:
 1. Controleer het veld m.b.t. wisselspelers/teamofficials en ruimte voor warming-up.
  • Indien de 1,5-meter afstand niet gewaarborgd kan worden, maak afspraken met teammanagers/elftalleiders dat warming-up gedaan moet worden naast het eigen doel (zie tekening).
  • Indien de wisselspelers en teamofficials niet op 1,5-meter afstand kunnen zitten, wijs teammanagers/elftalleiders op de 1,5-meter afstand in en rondom de dug-out.
 2. Maak zelf een weloverwogen keuze of je een bezoek wilt brengen aan de bestuurskamer.
  • Indien je besluit dit niet te doen, geef dit dan even aan bij de teammanagers/elftalleiders.

Voor de wedstrijd:

Uitvoeren van spelerspascontrole:
 1. Stem met de teammanagers/elftalleiders af hoe laat de teams starten met de warming-up.
  • Advies is om de spelerspascontrole uit te voeren voorafgaand aan de warming-up van teams en officials. Alle partijen kunnen dan aan hun voorbereiding beginnen.
  • Houd hierbij de 1,5-meter afstand in acht. Enkele mogelijkheden:
   • Indien het kleedlokaal groot genoeg is, dan volstaat controle in het kleedlokaal.
   • Wacht spelers op bij verlaten kleedlokaal en laat ze bij oproep naar buiten komen. (Voorkeur bij slechte weersomstandigheden)
   • Wacht spelers op bij betreden speelveld en laat ze bij oproep het veld betreden.
 2. Voorbereidend gesprek met club-assistenten
  • Indien het kleedlokaal niet voldoet aan de gestelde eisen, zorg dan voor een geschikte locatie.
  • Advies is om dit te doen na afronding van de warming-up en voor het betreden van het speelveld voorafgaand aan de wedstrijd.
 3. Line-up / betreden speelveld voorafgaand aan de wedstrijd
  • De teams betreden gefaseerd het speelveld.
  • Er wordt geen line-up gedaan.
  • Er worden geen handen geschud.
  • Beide aanvoerders melden zich voor de toss bij de scheidsrechter rondom de middenstip.
  • Houd ook hierbij de 1,5-meter afstand in acht.
Tijdens de wedstrijd:
 1. Het vieren van een doelpunt
  • Indien spelers bij het vieren van een doelpunt de 1,5-meter afstand niet waarborgen, dan is het advies aan de scheidsrechter om de aanvoerder te wijzen op zijn verantwoordelijkheid.
  • Let op: De scheidsrechter treft hiervoor geen disciplinaire maatregelen! De verantwoordelijkheid ligt bij de clubs. 
 2. Het uitvoeren van een wissel
  • Indien spelers bij het uitvoeren van een wissel de 1,5-meter afstand niet waarborgen, dan is het advies aan de scheidsrechter om de aanvoerder te wijzen op zijn verantwoordelijkheid.
  • Let op: De scheidsrechter treft hiervoor geen disciplinaire maatregelen! De verantwoordelijkheid ligt bij de clubs. 
 3. Warmlopen van wisselspelers
  • Bij gebrek aan ruimte en het niet kunnen waarborgen van de 1,5-meter afstand zullen de wisselspelers hun warming-up uitvoeren naast het eigen doel (zie tekening).
 4. Teamofficials en wisselspelers in en rondom de dug-out
  • Indien de 1,5-meter afstand niet kan worden gewaarborgd in de dug-out, is het bij uitzondering toegestaan dat teamofficials en wisselspelers plaatsnemen naast de dug-out en buiten de instructiezone in de richting van de hoekvlag.
 5. Opstootje
  • Advies is om als scheidsrechter te allen tijde de 1,5-meter afstand te waarborgen tot spelers.
  • Disciplinaire maatregelen kunnen niet worden genomen wanneer de 1,5-meter regel wordt overtreden.
 6. Geen disciplinaire maatregelen bij:
  • Naar de grond uitsnuiten van neus
  • Naar de grond spugen
  • Niet waarborgen van 1,5-meter afstand
  • Geforceerd stemgebruik van bijvoorbeeld trainers
Na de wedstrijd:
 1. Geen handen schudden
Algemene adviezen:
 1. Was je handen bij aankomst in het kleedlokaal en na afloop van de wedstrijd.
 2. Zorg voor reinigingsdoekjes of andere hygiënemiddelen.
 3. Heb je eigen vlaggen? Vergeet deze voorafgaand en na afloop van de wedstrijd niet te reinigen.
Lees verder

Clubgebouw en terras op 2 juli weer open: socializen op 1,5 meter

Clubgebouw en terras op 2 juli weer open: socializen op 1,5 meter

Per 1 juli zijn veel Coronamaatregelen versoepeld of opgeheven. Voor ons is wellicht de belangrijkste beslissing, dat het terras, het clubgebouw en de kleedkamers weer opengaan. Eindelijk weer even gezellig napraten met een drankje en een hapje. Geniet ervan en laten we er samen een gezellige en gezonde zomer van maken!
Voor het terras en clubgebouw geldt wel een aantal spelregels, waarbij de 1,5 meter afstand voor allen van 18 jaar en ouder het uitgangspunt is:

 • Op het terras en in het clubgebouw zijn alleen zitplaatsen, geen staanplaatsen.
 • De tafels zijn zó neergezet, dat de 1,5 meter kan worden gerealiseerd. Verschuif deze dan ook niet!
 • Zet als je weggaat 'de vuile vaat' op de bar.
 • Vul thuis je bidon met water.
 • Geef elkaar bij de toiletten en kleedkamers de ruimte. Het halletje is daar smal.
 • Hou je aan de aanwijzingen van de beheerders en bestuursleden. Want we mogen niet met z'n allen tegelijk in de kleedkamers/doucheruimte. Dus we zullen om de buurt moeten douchen. Er mogen acht personen tegelijk in de kleedkamer: twee in de douche en zes omkleden. 


Een aantal algemene richtlijnen blijft van kracht:

 • Alle personen van 18 jaar en ouder houden altijd 1,5 meter afstand.
 • Bij gezondheidsklachten (zoals keelpijn, koorts, loopneus, hoesten/niezen) blijf je thuis en houd je je op het park aan de hygiëneregels
Lees verder

Cees van Britsum overleden

Vrijdag 19 juni is na een kort ziekbed op 90 jarige leeftijd ons Lid van Verdienste Cees van Britsum overleden.

 

Cees is in 1957 ingeschreven bij onze scheidsrechtersvereniging, toen nog COVS groep Leiden en omstreken. Hij is bijna 63 jaar lid geweest. Jarenlang was hij bestuurslid en meer dan 25 jaar is hij trainer geweest en daarvan zullen onze niet meer zo piepjonge leden zich hem vooral herinneren.

Cees was scheidsrechter op hoog amateurniveau en gezondheid en conditie waren belangrijk voor hem. Dat bracht hij over in de trainingen die hij gaf op het terrein van LFC en later VTL.

Hij was de trainer die de duintrainingen introduceerde. In de zomerperiode en wanneer in de winter de velden niet konden worden gebruikt werd er getraind zoals nog steeds bij Wassenaar.

Ook was hij masseur en heeft hij die vaardigheid ook ingezet voor de COVS.

Voor al die inzet is hij zeer terecht benoemd tot Lid van Verdienste.

 

 

Zijn interesse voor de SVL/COVS bleef. Twaalf jaar geleden kreeg hij thuis de versierselen opgespeld die horen bij het 50-jarig lidmaatschap en bij die gelegenheid kwamen de verhalen weer naar boven. Zo ook twee jaar geleden bij het uitreiken van de plaquette die hoort bij het 60-jarig lidmaatschap. (zie foto). Hij was daar zeer verguld mee.

 

In Cees verliezen we een markante persoonlijkheid met een groot hart voor de scheidsrechterij.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij wensen de naaste familie sterkte met het verlies van Cees.
Namens het bestuur,
Ronald Vermeulen
secretaris

 

Cees wilde een bescheiden afscheid. De crematie zal in kleine kring plaatsvinden op donderdag 25 juni te Rhijnhof, Leiden

Lees verder

KNVB promoties

Op 1 mei liet de KNVB weten dat er geen Promotie/Degradatie regeling voor wedstrijdofficials is. Het komt het er op neer dat de huidige groepen gehandhaafd blijven zonder dat er sprake is van P/D. Door het stoppen van wedstrijdofficials dan wel het gaan doen van een ander taak en een nieuwe indeling van het jeugdvoetbal kan het wel zijn dat er mensen promoveren.

Wij hebben helaas geen ranglijst gezien of overzicht van Promoties/Degradaties.

 

Inmiddels hebben een aantal leden bericht ontvangen over hun promotie. Het bestuur feliciteert hen met de behaalde prestatie en heel veel succes wensen in hun nieuwe groep. 

 

Manon Plandsoen gepromoveerd naar Zaterdag Groep G

Joey Meeuwese gepromoveerd naar Zaterdag Groep G

Arjan Jansze gepromoveerd naar Zaterdag Jeugd Groep B

 

Ben je ook gepromoveerd dan graag een bericht naar secretaris@svleiden.nl


Spelregelwijzigingen 2020/2021

De KNVB heeft de spelregelwijzigingen voor het seizoen 2020-2021 gepubliceerd.

Link naar spelregelwijzigingen 2020-2021

 

Een handig hulpmiddel om de spelregelwijzigingen te begrijpen is de webinar die de KNVB heeft gegeven. Deze kan je op elk gewenst tijdstip terugkijken. Dit is  de link naar de webinar , waarin Jeroen Manschot de wijzigingen bespreekt: 

Lees verder