27 april, 4 en 13 mei: Geen training
De komende dagen zal het complex op 27 april, 4 mei en 13 mei 2021 gesloten zijn. Het is op deze dagen niet mogelijk om te trainen. Lees verder

Verslag ALV 2020 13 april

30 leden en donateurs hebben een stembiljet ingeleverd.

De notulen, het jaarverslag, de financiële stukken, begroting etc zijn goedgekeurd en aangenomen. Het bestuur is decharge verleend.

De contributie voor 2022 blijft ongewijzigd.
De bestuurs- en commissieleden zijn ge- en herkozen.

Rob Braun is onze nieuwe voorzitter.

Jan de Jong is benoemd tot erelid.

 

Hiermee is de schriftelijke ledenvergadering afgerond.

Later meer…


Jan de Jong benoemd tot Erelid

In de digitale Algemene Leden Vergadering van 13 april jl. is Jan de Jong benoemd als ERELID van Scheidsrechters Vereniging Leiden e.o.

 

In deze ALV was onze voorzitter Jan de Jong aftredend en niet herkiesbaar.

 

Jan de Jong is in mei 2007 aangetreden als voorzitter. Het was in een rumoerige periode. De Gemeente Leiderdorp had aangekondigd dat ze huizen wilde bouwen op ons terrein. Ons clubgebouw moest plat. Er moest geld komen voor de A4 ondertunneling. Maar een verhuizing was niet eenvoudig. RCL leek logisch, maar de onderhandelingen gingen stroef.

Jan heeft vele onderhandelingen met de Gemeente Leiderdorp gevoerd, maar ook andere vergaderingen (met de bouwer, de architect en de medebewoners van ons pand -IJssport VIJL-). Deze vergaderingen vonden veelal in Leiderdorp plaats waardoor Jan (die in Noordwijkerhout woont) vele uren kwijt was aan reizen en vergaderen.

 

Jan werd ook meteen in 2007 lid van het landelijk hoofdbestuur van de COVS. Aldaar met de portefeuille Spelregels verantwoordelijk voor de LCS (Landelijke Commissie Spelregels).

In 2009 werd de eerste paal geslagen van ons nieuwe clubgebouw. Een mijlpaal voor Jan.

Op dat moment was er een bestuurscrisis bij onze vereniging. Hierdoor moest Jan met de rest van het bestuur ook het secretariaat waarnemen.

 

In 2011 is Jan teruggetreden uit het landelijk hoofdbestuur. Helaas maakte hij in die periode een zware tijd door, door een slopende ziekte. Deze ziekte zou nog regelmatig een aanslag doen op zijn lichamelijke conditie.

 

In december 2013 is Jan namens COVS West 2 lid geworden van de landelijke Werkgroep “Werkgroep Toekomstverkenning COVS”. Deze heeft de opdracht om te kijken naar allerlei aspecten die van invloed of nodig kunnen zijn bij diverse ontwikkelingen binnen de COVS. Jan werd de voorzitter van de werkgroep en overhandigde eind 2015 het eindrapport aan het landelijk hoofdbestuur.

In 2014 is Jan onderscheiden met ‘De Zilveren Scheidsrechter’ door COVS Nederland.

 

 

Het bestuur heeft Jan de Jong in een videogesprek gefeliciteerd met zijn benoeming tot ERELID.

Zodra de coronamaatregelen het toelaten gaat het bestuur een feestavond organiseren. Tijdens deze feestavond zal de bijbehorende erelid-speld opgespeld worden.

Lees verder

Lizzy van der Helm fluit oefeninterland tussen België en Ierland

Lizzy van der Helm is aangewezen als scheidsrechter bij de oefeninterland tussen de vrouwen van België en Ierland. Het duel wordt zondag gespeeld in het Koning Boudewijnstadion in Brussel.

Van der Helm wordt in België bijgestaan door haar assistenten Nicolet Bakker en Diana Snoeren. Marisca Overtoom is de vierde official.

De wedstrijd begint zondag om 19.30 uur.

(Bron: KNVB )

Lees verder

Geen promotie/degradatie voor (assistent-)scheidsrechters

De reguliere voetbalcompetities worden dit seizoen niet uitgespeeld. Besloten is dat alle teams komend seizoen op hetzelfde niveau zullen uitkomen als waarop ze dit seizoen zijn begonnen. Dit geldt ook voor de arbitrage. Dat betekent dat we dit seizoen geen promotie/degradatie doorvoeren. Dit geldt voor zowel de jeugd- als de senioren (assistent-)scheidsrechters en voor zowel het veld als de zaal.

Ook vorig seizoen konden we, door het abrupte einde door de coronacrisis, geen promotie/degradatie laten plaatsvinden. Wel was het toen nodig om via plaatsingen een aantal groepen aan te vullen naar het niveau dat nodig was om alle wedstrijden van passende arbitrage te voorzien. Dat kwam door verschuivingen in hogere groepen en natuurlijk verloop. Dat is nu veel minder het geval. De groepsgroottes geven op dit moment geen aanleiding voor dergelijke plaatsingen.

In de beginfase van dit seizoen zijn in het zeer beperkte aantal wedstrijden dat is gespeeld enkele rapportages uitgebracht. Een enkeling is twee keer beoordeeld, sommigen één keer en het merendeel van de officials is niet begeleid of gerapporteerd. Een basis waarop een eventuele promotie/degradatie zou moeten plaatsvinden, ontbreekt dus volledig. Deze mening wordt gedeeld door het bestuur van de COVS.

We begrijpen goed dat het uitblijven van promotie/degradatie voor sommigen een teleurstelling zal zijn, maar de uitzonderlijke omstandigheden laten in onze ogen geen ruimte voor andere oplossingen. We hopen van harte dat iedereen komend seizoen alsnog zijn of haar persoonlijke doelen op dit gebied kan verwezenlijken.

 

KNVB Regiocup 

Zodra vanuit de overheid groen licht komt, zal gaan worden gespeeld in de zogenaamde  KNVB Regiocup . Daarin vindt, mede als gevolg van dit besluit, geen rapportage plaats. Wel willen we onze rapporteurs en begeleiders in deze wedstrijden zo veel mogelijk inzetten om een bijdrage te leveren aan jullie ontwikkeling. Op de exacte vorm daarvan, zullen we op een later moment terugkomen.

 

(Bron: KNVB)


Corona update 23 maart; Na pasen nieuwe aanvangstijd

De training blijven doorgaan, met een tijdelijk gewijzigde aanvangstijd om 19:15u.

Door de laatste Corona maatregelen van de overheid met een verlenging van de avondklok, om iedereen de gelegenheid te geven op tijd thuis te zijn hebben we de aanvangstijd tijdelijk gewijzigd. Tijdelijk tot en met 5 april.

Na pasen gaan we met ingang van dinsdag 6 april weer trainen op de gewone aanvangstijd 19:30u.

 

We trainen met groepjes van 4 personen.

De trainers zetten een aantal circuits uit op het trainingsveld, waarbij gerouleerd wordt.

Let op de aanwijzingen van de trainers, beheerders en bestuur. Zij zullen nog alerter zijn op de 1,5 mtr.

 

De kantine, kleedkamers en douches zijn dicht.
Kom dus omgekleed naar de training. En na de training meteen weer het complex verlaten.

 

Een aantal algemene richtlijnen blijft van kracht:

 • Blijf thuis bij klachten en laat je testen
 • Houd voorafgaand en na afloop van de sport 1,5 meter afstand van elkaar
 • Neem je eigen drinkbidon of waterfles mee.
 • Gebruik geen geforceerd stemgebruik op en langs het veld, zoals schreeuwen

 

We trainen op de dinsdag en donderdag. Er is geen training in de duinen. Het is daar te druk in het weekend.

Lees verder

KNVB Assist Scheidsrechters nieuwsbrief maart

Beste (assistent-)scheidsrechter,

We zijn inmiddels een jaar in de ban van de Coronapandemie. Een jaar met weinig voetbalwedstrijden en veel alleen buiten sporten. Gelukkig wordt er volop gevaccineerd en komen de versoepelingen van de maatregelen op gang. Iedereen tot 27 jaar traint weer volle bak. Dit biedt de mogelijkheid om onderling wedstrijden te spelen waardoor steeds meer scheidsrechters ook actief zullen zijn. Voor iedereen van 27 jaar en ouder geldt dat er weer getraind mag worden in groepen van vier al dan wel op 1.5 meter afstand.

We zien op social media dat COVS-verenigingen het trainen ook weer oppakken. Wellicht ook een kans voor clubscheidsrechters die arbitrage-gericht willen trainen. In het trainschema van Hilco de Boer vind je leuke traingen. Lees maar eens. Helaas mogen de zalen nog niet open, dus de zaalvoetbalscheidsrechters worden nog langer op de proef gesteld.

De themabijeenkomsten voor KNVB officials zijn in volle gang. Via DugOut gaan officials, onder leiding van twee KNVB arbitrage-docenten, met elkaar in gesprek over spelregels, diversiteit, leefstijl & voeding, samenwerking en weerstand & agressie. In onderstaand artikel vertelt Sander de Brito Roque over de eerste ervaringen. Tevens starten we dit jaar een pilot met themabijeenkomsten voor verenigingsscheidsrechters. Als dit een succes blijkt, zullen we de themabijeenkomsten jaarlijks ook gaan aanbieden aan clubarbiters. 

De promotie/degredatie regeling is momenteel onderdeel van gesprek bij de collega’s Arbitrage. Deze maand nog zullen de KNVB officials hier bericht over krijgen.

Hopelijk tot snel!

 

Hans Quaars 

Verenigingsadviseur arbitrage Zuid  
 

 • KNVB Regiocup 
 • Trainingsschema’s  
 • Speeldagenkalender 
 • Themabijeenkomsten
 • Verenigingsadviseur Arbitrage
Lees verder

Rapport Mulier Instituut inzake arbitrage

In 2020 is door het Mulier Instituut een enquête over arbitrage onder de leden van de COVS gehouden. Nu presenteert de COVS de uitkomst van de enquête.

 

De voetbalarbitrage anno 2020: nog vaak verbale vormen van geweld én roep om aandacht voor medische veiligheid

Arbiters in het amateurvoetbal krijgen te maken met verschillende vormen van ongewenst gedrag, met name verbale vormen zoals discussies, wegwerpgebaren of hoofdschudden. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut en scheidsrechtersvereniging COVS Nederland naar wedstrijdgedrag, cursus- en opleidingsaanbod en randvoorwaarden van het arbitersvak.

Arbiters pleiten voor blijvende ondersteuning van hun sociale veiligheid, zowel op het veld als daarbuiten. 5 procent van de respondenten krijgt namelijk iedere wedstrijd te maken met wedstrijdgedrag als slaan, schoppen of bijten. Vooral jongere scheidsrechters worden bovendien steeds vaker op de sociale media benaderd door spelers, trainers, supporters of bestuursleden van verenigingen waar zij fluiten, vlaggen of waarnemen.

Daarnaast zou een groot deel van de arbiters willen dat medische veiligheid en racisme meer aan bod kwamen in arbitragecursussen en -opleidingen. Wel zijn veel van de ondervraagden zeer tevreden over de aandacht voor spelregels, mentale weerbaarheid, speltechnische aspecten, persoonlijke ontwikkeling, omgaan met agressie op de velden en videoanalyses in het cursus- en opleidingsaanbod. Andere bevindingen zijn:

 • 92 procent van de respondenten heeft geen problemen met de gemiddelde reisafstand per wedstrijd en ongeveer drie kwart is tevreden met de kilometer- en wedstrijdvergoeding die zij ontvangen.
 • Een groot deel van de respondenten (71%) is ontevreden over het feit dat zij zelf kleding en materiaal moeten aanschaffen.
 • Er is ruimte voor verbetering in de doorstroommogelijkheden voor (assistent‑)scheidsrechters. 53 procent van de respondenten zou hier graag meer begeleiding bij krijgen.
 • 24 procent van de ondervraagden geeft aan iedere wedstrijd te maken te krijgen met duw- of trekbewegingen.

Aan dit onderzoek, dat in september 2020 is uitgevoerd, deden 1.035 leden van COVS Nederland mee: 858 scheidsrechters, 36 assistent-scheidsrechters en 141 waarnemers, coaches of rapporteurs. De meeste respondenten zijn actief in de lagere amateurdivisies van de seniorencompetitie (19 jaar en ouder). Het bijbehorende factsheet geeft dus vooral een beeld van de staat van de arbitrage in de tweede, derde en vierde klasse van het volwassen amateurvoetbal.

 

Klik hier  om de factsheet ‘Hoe kijkt de voetbalarbitrage tegen haar vak aan? Een onderzoek onder leden van COVS Nederland over cursus- en opleidingsaanbod, randvoorwaarden en wedstrijdgedrag anno 2020’ te downloaden.


Nieuwsupdate: Het coronavirus en de gevolgen voor het amateurvoetbal

Beste official,

Maandagavond zijn tijdens de persconferentie weinig nieuwe maatregelen dan wel versoepelingen bekend gemaakt, met als gevolg dat het voortzetten van de competitie voor Zaalvoetbal A-categorie helaas niet meer mogelijk is. Zij stromen door naar de KNVB Regiocup. We hopen uiteraard dat de Regiocup zo snel mogelijk gestart kan worden. Alle voorbereidingen zijn hiervoor getroffen, dus zodra de maatregelen het toelaten, gaat de KNVB Regiocup van start. Uiteraard is het de bedoeling om jullie in die Regiocup volop in te zetten!

Resterende competities
Zoals in de routekaart is aangegeven is er voor de jeugdcompetities in de categorie A en de onder 23 competities nog wel een mogelijkheid om de competitie uit te spelen. Zij zijn reeds zonder beperkingen aan het trainen. We hopen dat tijdens de volgende persconferentie op 23 maart versoepelingen worden aangekondigd (per 30 maart), zodat het spelen van wedstrijden mogelijk zal zijn en de competitie hervat wordt. Indien dit niet mogelijk is, zullen deze competities ook doorstromen naar de KNVB Regiocup. Zodra hierover meer duidelijkheid is, informeren we jullie over hoe de arbitrage voor deze competities en de Regiocup er precies uit zal zien.

Vanaf 27 jaar trainen met vier
Vanaf 16 maart mogen volwassenen van 27 jaar en ouder buiten op sportaccommodaties met maximaal 4 mensen sporten, dat geldt dus ook voor officials. Voorwaarden is dat de sporters 1,5 meter afstand houden. Hier vind je meer informatie over hoe je jezelf fysiek optimaal kunt voorbereiden op de herstart van het voetbal.

Groepsindeling officials
Op dit moment wordt gesproken over de gevolgen van het niet hervatten van de competities op de groepsindeling voor komend seizoen. Over de wijze waarop de promotie-/degradatieregeling wordt toegepast, worden jullie later deze maand geïnformeerd.

Contact en ondersteuning
Heb je vragen over een van bovenstaande onderwerpen, kun je, net als voor alle andere vragen, contact opnemen met de afdeling arbitrage in je Steunpunt. Ook kun je onze FAQ’s op www.knvb.nl/coronavirus en www.knvb.nl/regiocup bekijken.

Met sportieve groet,
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND

Jan Dirk van der Zee
Directeur-bestuurder Amateurvoetbal

 

Nieuwsupdate 12 seizoen 2020/’21 – Het coronavirus en de gevolgen voor het amateurvoetbal


Trainingen dinsdag weer hervat

Het veld is weer redelijk goed om op te trainen. We gaan dinsdagavond weer starten onder leiding van Piet van der Meer voor de liefhebbers.

 

Let op de aanvangstijd is 19.15 uur.

Om iedereen de gelegenheid te geven op tijd thuis te zijn hebben we de aanvangstijd tijdelijk gewijzigd. Tijdelijk tot en met 15 maart

Lees verder