Spelregelwijzigingen 2020/2021

De KNVB heeft de spelregelwijzigingen voor het seizoen 2020-2021 gepubliceerd.

Link naar spelregelwijzigingen 2020-2021

Lees verder

Zomertrainingen

De zomertraining start op dinsdagavond 2 juni. Start 19.30 uur in de duinen bij Hotel Duinoord  te Wassenaar.
(Vertrek 19.00 uur bij zwembad De Does Leiderdorp)

 

Vanaf donderdag  4 juni  op ons trainingsveld te Leiderdorp 
Aanvang 19.30 uur (een gezellige zomer training)

 

De start van het nieuwe seizoen:
Donderdag 6 aug op ons trainingsveld te Leiderdorp
Aanvang 19.30 uur.


Hemelvaartdag geen training

Hemelvaartdag donderdag 21 mei is er geen training.

 

Dinsdag 26 mei is er weer training om 19:30u.

Natuurlijk met de nieuwe coronamaatregelen. Dat gaat uitstekend:

 


KNVB promotie/degradatie

Op 1 mei liet de KNVB weten dat er Promotie/Degradatie regeling voor wedstrijdofficials is. Het komt het er op neer dat de huidige groepen gehandhaafd blijven zonder dat er sprake is van P/D. Door het stoppen van wedstrijdofficials dan wel het gaan doen van een ander taak en een nieuwe indeling van het jeugdvoetbal kan het wel zijn dat er mensen promoveren.

Dat hopen we begin juni te vernemen.

 

Geen promoties/degradaties
In een e-mail gericht aan alle scheidsrechters en assistent-scheidsrechters in het amateurvoetbal, laat de KNVB weten dat ‘in lijn met het besluit bij de competities, is besloten om ook voor officials de gecommuniceerde promotie/degradatie regeling (P/D-regeling) niet uit te voeren. Dit betekent dat alle officials komend seizoen in principe op hetzelfde niveau actief zullen zijn als waar ze dit seizoen geëindigd zijn.’

 

Tekorten aanvullen
De KNVB heeft echter ook te maken met (assistent-)scheidsrechters die bijvoorbeeld stoppen, overstappen naar een andere speeldag of worden opgenomen in het TTBV. Om de daardoor ontstane tekorten in scheidsrechtersgroepen aan te vullen, zullen officials waar nodig geplaatst worden.

 

Criteria
Het aanvullen van elke groep vindt plaats op basis van de volgende data en criteria:

  • Uitgebrachte rapportages en begeleidingen 2019/’20;
  • Behaalde punten op bijeenkomsten;
  • Beschikbaarheid in relatie tot aanbod wedstrijden;
  • Prestaties uit eerdere seizoenen

 

Scheidsrechters veld
Op de landelijke lijst is het bij de scheidsrechters niet noodzakelijk om groepen aan te vullen. In de scheidsrechtersgroepen SD en lager ontstaat er hier en daar wel ruimte waardoor er vanuit de groepen SE en lager wel geplaatst kan worden. Bij de jeugd wordt de voetbalpiramide opnieuw ingericht, dus de exacte gevolgen voor de scheidsrechtersgroepen zijn nog niet bekend. 

 

Assistent-scheidsrechters veld
In tegenstelling tot de scheidsrechters is het bij de assistent-scheidsrechters wel noodzakelijk om groepen aan te vullen. De verschuivingen zijn dermate groot dat dit betekent dat er vanuit de groep AB, AC en AD omhoog geplaatst zal worden.

 

Scheidsrechters landelijke lijst zaal
Op de landelijke lijst is het noodzakelijk om groepen aan te vullen. De scheidsrechters die hiervoor in aanmerking komen, krijgen in het eerste gedeelte van het seizoen enkele wedstrijden boven het huidige wedstrijdpakket aangesteld. Op basis van deze indrukken is het dan mogelijk om hen tussentijds (medio december) definitief te plaatsen in de hogere groep. Er komt een shortlist voor plaatsing op de A-, B- en C-lijst.

Scheidsrechters piramide district ZV01 en ZV02 zaal
De groep ZV01 worden aangevuld. De scheidsrechters die hiervoor in aanmerking komen, krijgen in het eerste gedeelte van het seizoen enkele wedstrijden boven het huidige wedstrijdpakket aangesteld. Op basis van deze indrukken is het dan mogelijk om hen tussentijds (medio december) definitief te plaatsen in de hogere groep. Vanuit de groepen ZV01 en ZV02 wordt een shortlist opgesteld voor plaatsing op de C-lijst respectievelijk de groep ZV01.

Scheidsrechters piramide district overige groepen zaal
In de scheidsrechters groepen ZV02 en lager ontstaat er hier en daar wel ruimte waardoor er vanuit de groepen ZV03 en lager geplaatst kan worden. Het aantal scheidsrechters dat geplaatst gaat worden, verschilt per groep/district.
 


Vanaf dinsdag 12 mei mogen we weer trainen

De rijksoverheid heeft de maatregelen versoepelt rondom het coronavirus.

 

Dinsdag 12 mei gaan we voor het eerst weer trainen.

 

Wel op gepaste afstand en met gesloten kantine en kleedkamers. Dit betekent dat wij omgekleed op de training komen verschijnen en dat we na afloop thuis gaan douchen.

Schoenen mogen omgewisseld worden.

Neem je een bidon mee? Vul deze dan thuis met water.

We houden minimaal 1 1/2 tot 2 meter afstand van elkaar.  

Dus aan de trainer om groepjes te maken indien nodig.

 

Hoop op jullie medewerking en respect voor elkaar op gepaste afstand.

 

Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius.

Heeft u ook koorts en/of benauwdheid? Dan blijven ook huisgenoten thuis. Als u 24 uur lang geen klachten heeft, mag u weer naar buiten. 

 

Lees verder

Lyda Ravensbergen overleden

Bedroefd hebben wij kennis genomen van het overlijden van Lyda Ravensbergen, echtgenote van Henk Ravensbergen.

 

Lyda was al geruime tijd ziek. 

 

Lees verder

Landelijke competitie spelregels (iedere woensdag)

COVS Nederland zal de komende weken op covs.nl iedere woensdagavond om 20.30 uur m.b.v. Socrative zes spelregelvragen plaatsen, die tot vrijdagavond 20.30 uur gemaakt kunnen worden. Daarna zullen de vragen gesloten worden en komen de antwoorden plus uitleg op de site te staan.

Op de site van COVS Nederland www.covs.nl  zal iedere woensdag een link geplaatst worden, waarmee jullie direct in Socrative kunnen inloggen. In de bijlage treffen jullie een instructie aan hoe Socrative werkt en hoe je moet inloggen. Voor de verwerking van de antwoorden is het belangrijk dat iedereen goed inlogt.

Bij het inloggen is het belangrijk om zowel je voor- als achternaam te vermelden plus van welke COVS-vereniging je lid bent. Bij de instructie is een lijst met alle COVS-verenigingen toegevoegd, waarbij iedere vereniging een eigen drieletter code heeft gekregen. Mocht je geen COVS-lid (meer) zijn, neem dan code AAA. Voorbeelden van goed inloggen zijn dan bijvoorbeeld: LEI Piet Jansen of AAA Piet Jansen. Op deze manier kunnen de antwoorden snel per vereniging verwerkt worden. Wij verwachten dan ook dat iedere vereniging hier aan mee doet. 

 

Voor de SV Leiden is de 3 letter code: LEI
Dus gebruik steeds bij het inloggen je voor- en achternaam op deze manier: LEI Voornaam Achternaam

 

Op woensdag 8 april zullen we een try-out organiseren. Bij deze try-out gebruiken we vier beeldfragmenten voor de eerste vier vragen. Deze beeldfragmenten kunnen niet in Socrative geplaatst worden. Deze beelden zullen we met u delen via de COVS-site op de plaats waar ook de link naar Socrative komt te staan. U bekijkt het beeld op uw mobiele device en u geeft daarna in Socrative antwoord op de vraag. Op woensdag 15 april starten we met ronde 1.

Bij vraag 1 t/m 4 wordt steeds gevraagd naar een (eventuele) disciplinaire straf (antwoord A, B of C) en een (eventuele) spelstraf / spelhervatting (antwoord D, E, F). Een volledig goed antwoord levert 3 punten op, een half goed antwoord 1 punt en een fout antwoord 0 punten. Bij vraag 5 staan twee stellingen. Geef voor beide stellingen aan of deze juist of onjuist is (stelling I antwoord A of B / stelling II antwoord C of D). Een volledig goed antwoord levert 3 punten op, een half goed 1 punt en een fout antwoord 0 punten. Bij vraag 6 zijn er zes antwoordmogelijkheden waarvan er drie goed en drie fout zijn. Per goed antwoord 1 punt. Je krijgt 2 punten vooraf, waardoor er in totaal per ronde 20 punten te halen zijn.

Voor vragen, opmerkingen of suggesties kunt u mailen naar: lcs@covs.nl   deze zullen dan in behandeling genomen worden.

 

Link naar Socrative: Ga naar Socrative

Link met uitleg Socrative:  Uitleg Socrative

Lees verder

ALV verplaatst naar 6 oktober

Helaas heeft het bestuur moeten besluiten dat de algemene leden vergadering van 28 april wordt verplaatst.

 

De nieuwe datum voor de ALV wordt dinsdag 6 oktober.


In Memoriam Cor Cozijn

19 maart 2020 is onze oud-Voorzitter en Erelid Cor Cozijn overleden.

 

Cor was lid van onze vereniging sinds 1979 en voorzitter van 1985 tot en met 2005.

Bij zijn afscheid als voorzitter is hij benoemd tot Erelid. Ook ontving hij de Gouden Scheidsrechter van COVS Nederland.

 

Cor kwam min of meer toevallig terecht in de rol van voorzitter van COVS groep Leiden en omstreken. Hij had zich oorspronkelijk beschikbaar gesteld voor de kwaliteitszetel van de COVS in de commissie Opleidingen van de KNVB afdeling Leiden. (Kort daarvoor was hij gestopt met fluiten vanwege rugklachten). De keuze om in plaats hiervan het voorzitterschap te aanvaarden was bewust, al had hij zich voorgenomen om dit voor een beperkte periode te doen. Het werd 20 jaar.

Hij kwam wekelijks op de clubavond zodat de leden hem goed leerden kennen. Eerst gezellig een kaartje leggen met z’n maatjes Karel Kadiks, Karel Meeuwenberg, Tjalling Brugman en Henk Diseraad. Later aan de grote tafel discussiëren over spelregels, sigaretje roken enz.

Eén keer heeft hij meegetraind in een outfit uit het jaar nul, dat heeft hij jaren moeten horen.
Hij heeft daarna nooit meer mee getraind…

 

Eén van de leukste taken als voorzitter vond Cor representatie. Dit hield onder meer in dat hij per week gemiddeld twee voetbalclubs bezocht, bijvoorbeeld tijdens wedstrijden van de eerste elftallen. Hij heeft ontegenzeggelijk bijgedragen aan het verstevigen van de band tussen COVS en de voetbalverenigingen. Bij alle bezoeken had hij altijd een passend woordje klaar.

Samen met collega-voorzitters van COVS-afdelingen uit West II (o.a. Wim van den Berg - Den Haag -, Aad Mul en Jan van Rooijen – Gouda -, Robert Domhof – Rotterdam - en Mart van der Most –Vlaardingen –) was hij een geduchte, maar altijd faire ‘partij’ voor het districtsbestuur van COVS West II en KNVB West II. Op landelijke COVS-bijeenkomsten werd hij vaak gevraagd om als woordvoerder van het district op de treden.

 

Cor was een ware kenner van de spelregels. Fanatiek deelnemer en promotor van de spelregelwedstrijden (voor de jeugd en scheidsrechters) in de afdeling en in het district.

Die strikte regelkennis en interpretatie hebben hem wellicht in de weg gezeten bij zijn scheidsrechterscarrière. Hoewel met name zijn optreden bij het opstarten van het G-voetbal in de afdeling en het district zeker niet onderschat mag worden.

 

De Jaarvergaderingen met Cor als voorzitter duurden wel eens erg lang. Hij bleef net zo lang debatteren totdat hij gelijk kreeg.

Cor was een eigenzinnige man maar was ook erg amicaal vooral tegen de dames binnen de vereniging. Als hij ze ontmoette werden zij door hem uitbundig begroet met een stevige omhelzing en vaak gaf hij z’n ontvangen struik bloemen, zoals hij die altijd noemde, aan hen.

 

Na zijn aftreden als voorzitter bleef Cor nog actief binnen de tuchtcommissie van de COVS.

 

In 2008 werd Cor getroffen door een beroerte. Na een aantal maanden herstel in Verpleeghuis Leythenrode was hij genoeg hersteld om de eerste paal te slaan voor onze huidige kantine.

 

Op ons jubileum feestavond 11 mei heeft Cor als ere-gast met Jan de Jong het nieuwe welkomsbord met onze nieuwe verenigingsnaam onthuld.

 

 

 

Cor heeft veel betekend voor de COVS en daar zijn we hem dankbaar voor.

 

Wij wensen de naaste familie sterkte met het verlies van Cor.
Namens het bestuur,
Ronald Vermeulen
secretaris

 

Met dank aan Peter Korst en Piet van der Meer

 

De samenkomst, voorafgaand aan de crematie, wordt gehouden op donderdag 26 maart om 10.15uur in de Boerhave aula van crematorium Rhijnhof, Laan te Rhijnhof 10 te Leiden.

Lees verder

Fit blijven met individuele trainingsschema's

Helaas kunnen we de komende tijd niet trainen bij de Scheidsrechters Vereniging Leiden e.o.

Trainer Piet van der Meer heeft van Ton Frijters van https://tofsport.nl  een aantal indivuele trainingsschema's ontvangen.

 

Iedere maand plaatst Hilco de Boer, Trainingscoördinator scheidsrecterszaken van de KNVB, trainingsschema's op de website van de KNVB welke we via COVS Nederland met jullie mogen delen.

Lees verder