ALV verplaatst naar 6 oktober

Helaas heeft het bestuur moeten besluiten dat de algemene leden vergadering van 28 april wordt verplaatst.

 

De nieuwe datum voor de ALV wordt dinsdag 6 oktober.


In Memoriam Cor Cozijn

19 maart 2020 is onze oud-Voorzitter en Erelid Cor Cozijn overleden.

 

Cor was lid van onze vereniging sinds 1979 en voorzitter van 1985 tot en met 2005.

Bij zijn afscheid als voorzitter is hij benoemd tot Erelid. Ook ontving hij de Gouden Scheidsrechter van COVS Nederland.

 

Cor kwam min of meer toevallig terecht in de rol van voorzitter van COVS groep Leiden en omstreken. Hij had zich oorspronkelijk beschikbaar gesteld voor de kwaliteitszetel van de COVS in de commissie Opleidingen van de KNVB afdeling Leiden. (Kort daarvoor was hij gestopt met fluiten vanwege rugklachten). De keuze om in plaats hiervan het voorzitterschap te aanvaarden was bewust, al had hij zich voorgenomen om dit voor een beperkte periode te doen. Het werd 20 jaar.

Hij kwam wekelijks op de clubavond zodat de leden hem goed leerden kennen. Eerst gezellig een kaartje leggen met z’n maatjes Karel Kadiks, Karel Meeuwenberg, Tjalling Brugman en Henk Diseraad. Later aan de grote tafel discussiëren over spelregels, sigaretje roken enz.

Eén keer heeft hij meegetraind in een outfit uit het jaar nul, dat heeft hij jaren moeten horen.
Hij heeft daarna nooit meer mee getraind…

 

Eén van de leukste taken als voorzitter vond Cor representatie. Dit hield onder meer in dat hij per week gemiddeld twee voetbalclubs bezocht, bijvoorbeeld tijdens wedstrijden van de eerste elftallen. Hij heeft ontegenzeggelijk bijgedragen aan het verstevigen van de band tussen COVS en de voetbalverenigingen. Bij alle bezoeken had hij altijd een passend woordje klaar.

Samen met collega-voorzitters van COVS-afdelingen uit West II (o.a. Wim van den Berg - Den Haag -, Aad Mul en Jan van Rooijen – Gouda -, Robert Domhof – Rotterdam - en Mart van der Most –Vlaardingen –) was hij een geduchte, maar altijd faire ‘partij’ voor het districtsbestuur van COVS West II en KNVB West II. Op landelijke COVS-bijeenkomsten werd hij vaak gevraagd om als woordvoerder van het district op de treden.

 

Cor was een ware kenner van de spelregels. Fanatiek deelnemer en promotor van de spelregelwedstrijden (voor de jeugd en scheidsrechters) in de afdeling en in het district.

Die strikte regelkennis en interpretatie hebben hem wellicht in de weg gezeten bij zijn scheidsrechterscarrière. Hoewel met name zijn optreden bij het opstarten van het G-voetbal in de afdeling en het district zeker niet onderschat mag worden.

 

De Jaarvergaderingen met Cor als voorzitter duurden wel eens erg lang. Hij bleef net zo lang debatteren totdat hij gelijk kreeg.

Cor was een eigenzinnige man maar was ook erg amicaal vooral tegen de dames binnen de vereniging. Als hij ze ontmoette werden zij door hem uitbundig begroet met een stevige omhelzing en vaak gaf hij z’n ontvangen struik bloemen, zoals hij die altijd noemde, aan hen.

 

Na zijn aftreden als voorzitter bleef Cor nog actief binnen de tuchtcommissie van de COVS.

 

In 2008 werd Cor getroffen door een beroerte. Na een aantal maanden herstel in Verpleeghuis Leythenrode was hij genoeg hersteld om de eerste paal te slaan voor onze huidige kantine.

 

Op ons jubileum feestavond 11 mei heeft Cor als ere-gast met Jan de Jong het nieuwe welkomsbord met onze nieuwe verenigingsnaam onthuld.

 

 

 

Cor heeft veel betekend voor de COVS en daar zijn we hem dankbaar voor.

 

Wij wensen de naaste familie sterkte met het verlies van Cor.
Namens het bestuur,
Ronald Vermeulen
secretaris

 

Met dank aan Peter Korst en Piet van der Meer

 

De samenkomst, voorafgaand aan de crematie, wordt gehouden op donderdag 26 maart om 10.15uur in de Boerhave aula van crematorium Rhijnhof, Laan te Rhijnhof 10 te Leiden.

Lees verder

Fit blijven met individuele trainingsschema's

Helaas kunnen we de komende tijd niet trainen bij de Scheidsrechters Vereniging Leiden e.o.

Trainer Piet van der Meer heeft van Ton Frijters van https://tofsport.nl  een aantal indivuele trainingsschema's ontvangen.

 

Iedere maand plaatst Hilco de Boer, Trainingscoördinator scheidsrecterszaken van de KNVB, trainingsschema's op de website van de KNVB welke we via COVS Nederland met jullie mogen delen.

Lees verder

Paasklaverjassen afgelast

Helaas heeft het bestuur moeten besluiten dat het paasklaverjassen van 9 april  wordt afgelast.

 

In deze coronatijd zou het niet verantwoord zijn...

 

Lees verder

Geen trainingen en kantine gesloten tot 6 april

In lijn met het laatste besluit van de regering heeft het bestuur besloten om de trainingen en clubavonden te stoppen en de kantine te sluiten tot en met 6 april as.

 

Het bestuur volgt  de ontwikkelingen op  https://www.rivm.nl  en  https://www.knvb.nl  

Lees verder

Paasklaverjassen 9 april: afgelast

Helaas is het paasklaverjassen afgelast

 

Donderdag 9 april is er paasklaverjassen in de kantine bij de Scheidsrechters Vereniging Leiden e.o. in het clubgebouw aan de Boomgaardlaan in Leiderdorp.

Aanvang: 20:30

Let op, de training begint om 19:00u.

Lees verder

11 feb spreekbeurt Laurens Gerrets UITGESTELD

Namens het bestuur van de Scheidsrechtersvereniging Gouda e.o. vind ik het bijzonder jammer jullie te moeten mededelen dat de avond met betaaldvoetbalscheidsrechter Laurens Gerrets, as. dinsdag 11 februariGEEN doorgang kan vinden.

Als gevolg van de storm Ciara, is de wedstrijd waarvoor Laurens was aangesteld als VAR, verplaatst naar as. dinsdagavond. Hierdoor heeft hij, ook tot zijn ongenoegen, de avond bij ons moeten afzeggen.

Op dinsdag 11 februari zou de Capelse betaaldvoetbalscheidsrechter Laurens Gerrets COVS Gouda  bezoeken.

Laurens stond al op hun lijstje, maar toen wisten ze nog niet dat hij wereldberoemd zou worden. Dat gebeurde op 17 november vorig jaar, toen hij de wedstrijd FC Den Bosch-Excelsior stillegde omdat Excelsior-speler Mendes Moreira racistisch werd bejegend door een deel van het thuispubliek. Met deze doortastende daad vestigde Laurens opeens de aandacht van de wereld op zich. 

Natuurlijk vertelt hij op 11 februari wat er die dag in hem omging en wat hij sindsdien heeft meegemaakt, maar hij verhaalt ook gewoon over zijn leven en loopbaan en hij gaat, ondersteund door beelden, in op een aantal spelregelkwesties. Jullie moeten wel een beetje bezig blijven met de hersenen, nietwaar? Laurens hoopt op een (inter)actieve avond met jullie.


27 februari snerttraining

Donderdag 27 februari is de snerttraining.

 

De training begint (zoals gebruikelijk) om 19:30u.

Met na afloop een heerlijke kom erwtensoep.


Allard Lindhout ontvangt FIFA-badge

Super trots! Ons lid Allard Lindhout heeft zijn eerste FIFA-badge ontvangen.

Veel succes en plezier met je internationale wedstrijden gewenst.


Verslag nieuwjaarsreceptie

Op 7 januari jl. werd de nieuwjaarsreceptie bijgewoond door 36 leden, partners en genodigden. Weer gezellig aangekleed en culinaire verzorging door Piet en Gerda van de Meer. 

Tijdens de receptie zijn een aantal jubilarissen onderscheiden. Helaas konden Cor Cozijn en Peter de Bruijn niet aanwezig zijn. Zij zullen later op gepaste wijze onderscheiden worden voor hun resp. 40 en 25 jarig lidmaatschap.

 

Voormalig districtsbestuurder en nog steeds zeer betrokken bij het voormalig district WestII Martin van Heesch heeft 4 personen mogen onderscheiden.

Gerard Thomasse, Cor Steenwijk en Piet van der Meer allen 50 jaar lid.

Piet Masmeyer heeft de Zilveren Scheidsrechter ontvangen voor 25 jaar lid van de Evenementen Commissie.

 

Van links naar rechts: Gerard Thomasse, Cor Steenwijk, Piet van der Meer, Martin van Heesch en Piet Masmeyer

 

De nieuwjaarsspeech van voorzitter Jan de Jong:

Lees verder