Wilt U, na het lezen van alle informatie, lid worden van de Scheidsrechters Vereniging Leiden e.o.?
Dat kan. Voor de kosten hoeft u het niet te laten.
In onderstaand overzicht staan de contributiebedragen voor 2023.

Jeugdleden (t/m 18 jaar) € 12,50
Jeugdleden (19 t/m 21 jaar) € 35,00
Lidmaatschap (vanaf 22 jaar) € 60,00
Gezinslidmaatschap *) € 35,00

*) Dit is de contributie voor een tweede (of derde) lid uit een zelfde gezin, woonachtig op hetzelfde adres.
Deze contributie komt bovenop de contributie van het gezinshoofd.
De contributie voor 2 leden uit hetzelfde gezin bedraagt dus € 95,00 en voor 3 leden uit hetzelfde gezin € 130,00

Bovenvermelde bedragen zijn bedragen per kalenderjaar, vermelde leeftijden zijn de leeftijden per eerste januari van het jaar.

 

Uw gegevens worden door ons met de grootste zorgvuldigheid behandeld. Persoonsgegevens ten behoeve van het lidmaatschap registreren we in een lokale database, de administratieve applicatie van Scheidsrechters Vereniging Leiden e.o. Hierop is de privacywetgeving (AVG) van toepassing. Onze privacy reglement vindt u onder deze link .

Bij lidmaatschap van Scheidsrechters Vereniging Leiden wordt u automatisch lid van de landelijke COVS organisatie. www.covs.nl

 

Als u onderstaand formulier invult, dan neemt onze secretaris zo spoedig mogelijk contact met u op!

Mocht (om welke reden dan ook) dit formulier niet werken, dan kunt u uw aanmelding in een mailtje aan ons doorgeven. Ons email adres is secretaris@svleiden.nl .

 

email address:
Homepage:
URL:
Comment:

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Door op de knop [Versturen] te klikken, geef ik aan dat ik:
  • lid wil worden van Scheidsrechter Vereniging Leiden e.o.
  • besef dat aan het lidmaatschap kosten zijn verbonden
  • de statuten heb gelezen en deze accepteer
  • het huishoudelijk reglement heb gelezen en deze accepteer
  • het privacyreglement heb gelezen en deze accepteer