ALV Jaarvergadering 9 april 2024

Geplaatst door Ronald Vermeulen (secretaris) op 06-03-2024
Nieuws »

De ALV Jaarvergadering is 9 april 2024 in onze kantine aan de Boomgaardlaan 20 te Leiderdorp.

 

De vergadering begint om 20.00 uur.

Let op: De training begint om 19:00u

 

1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Concept-notulen van de algemene ledenvergadering van 11 april 2023 
4. Concept-notulen van de bijzondere algemene ledenvergadering van 25 april 2023 
5. Jaarverslag 2023 van het bestuur door de secretaris 
6. Financieel jaarverslag 2023 van het bestuur door de penningmeester 
7. Verslag van de kascontrole commissie 
8. Begroting 2024 
9. Uitsluiting wegens contributieschuld 
10. Bestuursbeleid
11. Bestuursverkiezing 
12. Benoeming commissies 
13. Vaststellen contributie 2025 
14. Rondvraag
15. Sluiting

 

Leden en donateurs hebben een email ontvangen met de link naar de agenda en jaarstukken.

Laatst vernieuwd: 06-03-2024 om 16:41:08

Terug