Brandbrief bestuurs- en commissieleden COVS Nederland

Geplaatst door Ronald Vermeulen (secretaris) op 02-04-2023
Nieuws »

Afgelopen week ontvingen wij als bestuur onderstaande brandbrief van het landelijk bestuur van de COVS. Graag brengen wij die onder jullie aandacht.
Heb je interesse of wil je meer informatie neem dan contact opnemen met Ronald Vermeulen

 

Aan de besturen van de lid-verenigingen aangesloten bij COVS Nederland

 

Geachte bestuursleden,

 

Het scheidsrechtersvak is een prachtige discipline, een tak van sport waar de landelijke COVS zich dan ook met hart en ziel voor wil inzetten, door het ondersteunen van de lokale verenigingen. Dit kan echter alleen als er genoeg handen zijn om het werk te verzetten. Het simpelweg draaiend houden van de landelijke COVS kost eigenlijk al meer tijd dan het huidige (incomplete) bestuur kan dragen, zeker op de lange termijn.

Daarnaast is het belangrijk dat de COVS meegaat met de tijd. De samenleving is veranderd en als organisatie moeten we daarin mee, willen we een gezonde en actieve vereniging blijven die meerwaarde biedt voor de voetbalscheidsrechters van Nederland. Een dergelijke vernieuwing vergt tijd en inzet. Tijd en inzet waar we nu als bestuur simpelweg niet aan toekomen en waardoor we dus ook niet de complete toegevoegde waarde kunnen bieden die mogelijk is.

Er zijn de afgelopen jaren al eerder oproepen geweest voor nieuwe bestuursleden, maar helaas met weinig succes. Ook de commissies die onder de landelijke COVS vallen kampen met een tekort aan (actieve) leden en nieuwe aanwas, wat het probleem voor het bestuur (die taken daardoor niet effectief kan afgeven om uitgevoerd te worden) alleen maar vergroot qua overbelasting en waardoor dus ook taken blijven liggen.

De situatie is inmiddels zo ernstig, dat een oproep nu wordt gedaan in de vorm van deze brandbrief. De landelijke COVS zoekt leden die zich actief willen inzetten voor de vereniging. Dit kan in het bestuur of in een commissie zijn; voor beide organen zijn er dringend extra handen nodig. Handen die niet alleen de wil hebben, maar ook de tijd ervoor hebben en maken.

De hoeveelheid tijd die benodigd is, is mede afhankelijk van de functie die je gaat vervullen: als bestuurslid gaat het toch al snel om zo’n 15 uur per maand. Voor commissieleden is afhankelijk van de commissie en de functie eigenlijk alles mogelijk van 5 tot 50 uur per maand, zowel tijdelijk op een soort projectbasis als vast. Hierbij geldt natuurlijk ook: vele handen maken licht werk. Hoe meer mensen zich actief inzetten, hoe minder inzet dit per persoon kost!

Heb je interesse om bestuurslid of commissielid te worden? Wil je meewerken aan een toekomstbestendige vereniging en ben je bereid daar enkele uren per maand in te steken? Meld je aan, het aanmelden kan bij alle bestuursleden via e-mail zodat we gegevens uit kunnen wisselen, kennis kunnen maken en kunnen overleggen welke functie het beste bij je wensen en beschikbare tijd past.

Er zijn minimaal 3 nieuwe bestuursleden en 10 nieuwe commissieleden nodig (maar liefst nog wat meer) om de landelijke COVS de impuls te geven die nodig is. Er kan dan (eindelijk) weer met een voltallig bestuur gewerkt worden waarbij ook de commissies met de extra handen een frisse start krijgen.

Maar wat gebeurt er als er zich niet voldoende mensen melden? Dit is helaas een scenario waar we rekening mee moeten houden. Krijgen we deze mensen niet bij elkaar, dan ziet het huidige bestuur zich genoodzaakt om af te treden. Met 4 bestuursleden, die op dit moment naast de bestuurstaken ook de commissies aansturen, kan de boel niet draaiende gehouden worden, laat staan dat er sprake kan zijn van vernieuwing.

De landelijke COVS heeft zeker een meerwaarde, maar die meerwaarde is er alleen als we samenwerken, elkaar steunen en niet op een eilandje blijven zitten. Individualisme is de doodsteek voor COVS Nederland. Het huidige bestuur heeft dringend uw hulp nodig om reeds bestaande overbelasting weg te nemen.

COVS Nederland is bij uitstek de belangenbehartiger van de scheidsrechters in het voetbal, ongeacht waar en op welk niveau binnen het amateurvoetbal. Help ons om dit waar te blijven maken, zonder U is er geen toekomst voor COVS Nederland.

Met vriendelijke groet,
Johan Suurd – voorzitter@covs.nl
Arthur Smits – secretaris@covs.nl
Pieter-Jan Jansen – penningmeester@covs.nl
Dirk Koning – noord@covs.nl
Twan Jansen – zuid2@covs.nl

Laatst vernieuwd: 02-04-2023 om 15:50:11

Terug