COVS Nederland: Commissie Integriteit & Gedrag

Geplaatst door Ronald Vermeulen (secretaris) op 15-12-2023
Nieuws »

De landelijke COVS heeft ons verzocht om de volgende informatie met onze leden te delen:

Onlangs heeft de landelijke COVS een Commissie Integriteit & Gedrag opgericht. Doel van de commissie is om integriteitsschendingen (denk aan fysiek ongewenst of grensoverschrijdend bedrag) laagdrempelig bespreekbaar te maken.


Wat doet de Commissie Integriteit en Gedrag?

De COVS heeft een Commissie Integriteit en Gedrag opgericht. Graag vertellen wij wat we kunnen betekenen.


Waarom een Commissie Integriteit en Gedrag?

De bestrijding van grensoverschrijdend gedrag in de sport krijgt de laatste jaren steeds meer aandacht. Zo moet je in sommige gemeenten als sportvereniging (en daarmee als scheidsrechtersvereniging) een vertrouwenscontactpersoon aanstellen. Deze trend zet zich de komende tijd door. Omdat veel scheidsrechtersverenigingen relatief klein zijn en wellicht niet (op korte termijn) een vertrouwenscontactpersoon kunnen aanstellen, heeft de COVS een Commissie Integriteit en Gedrag opgericht.


Wij kunnen besturen en scheidsrechters ondersteunen

Wanneer je als bestuur óf lid van een scheidsrechtersvereniging meent dat er mogelijk sprake is van grensoverschrijdend gedrag, kunnen wij je ondersteunen.


Hoe doen we dat?

We stellen je op je gemak, luisteren naar je verhaal, informeren je over onze rol en over procedures en reglementen, en natuurlijk bespreken we welke mogelijke stappen je nu kunt zetten.
 

Wanneer kunnen wij iets betekenen?

Het doel van onze commissie is om integriteitsschendingen laagdrempelig bespreekbaar te maken. Denk bijvoorbeeld aan:
- fysiek ongewenst of grensoverschrijdend gedrag.
- discriminerende taal.
- misbruik of oneigenlijk gebruik van sociale media.
- ongewenst lekken van informatie waardoor personen beschadigd worden.
- misbruik van financiële data of persoonsgegevens.
- morele druk op of chantage van de scheidsrechter.


Wie zijn wij?

Onze commissie bestaat uit vier vertrouwenscontactpersonen: Pol Hinke, René Kiebert, Stan Verhaag en Ben Wirken. Gezamenlijk hebben we de Training Vertrouwenscontactpersoon gevolgd bij het Centrum Veilige Sport Nederland. De COVS heeft deze training gefinancierd.
 

Hoe kun je ons bereiken?

Je kunt ons mailen: cig@covs.nl Je mag je bericht specifiek aan één van ons richten, maar dat hoeft niet. Je krijgt altijd binnen 24 uur een reactie.
 

Hoe leggen wij verantwoording af?

Als Commissie Integriteit en Gedrag leggen we verantwoording af aan de ALV van de COVS. (In de ALV is de portefeuillehouder sociale veiligheid van het landelijke COVS-bestuur onze contactpersoon.) We benoemen dan om privacyredenen geen individuele casussen. Wel
delen we algemene informatie, zoals aantal klachten, bijeenkomsten, onderzoeken, type klachten en aantal adviezen.
Uiteraard is en blijft de optie bestaan om het Centrum Veilige Sport Nederland van NOC*NSF in te schakelen (centrumveiligesport.nl). Ook blijft het een goed idee om als scheidsrechtervereniging je eigen vertrouwenscontactpersoon aan te stellen.

De SV Leiden heeft al een vertrouwenscontactpersoon: Ernstjan van der Perk (email:  vcp@svleiden.nl of  ernstjan@svleiden.nl)

Laatst vernieuwd: 19-12-2023 om 11:16:41

Terug