Jan de Jong benoemd tot Erelid

Geplaatst door Ronald Vermeulen (secretaris) op 13-04-2021
Nieuws »

In de digitale Algemene Leden Vergadering van 13 april jl. is Jan de Jong benoemd als ERELID van Scheidsrechters Vereniging Leiden e.o.

 

In deze ALV was onze voorzitter Jan de Jong aftredend en niet herkiesbaar.

 

Jan de Jong is in mei 2007 aangetreden als voorzitter. Het was in een rumoerige periode. De Gemeente Leiderdorp had aangekondigd dat ze huizen wilde bouwen op ons terrein. Ons clubgebouw moest plat. Er moest geld komen voor de A4 ondertunneling. Maar een verhuizing was niet eenvoudig. RCL leek logisch, maar de onderhandelingen gingen stroef.

Jan heeft vele onderhandelingen met de Gemeente Leiderdorp gevoerd, maar ook andere vergaderingen (met de bouwer, de architect en de medebewoners van ons pand -IJssport VIJL-). Deze vergaderingen vonden veelal in Leiderdorp plaats waardoor Jan (die in Noordwijkerhout woont) vele uren kwijt was aan reizen en vergaderen.

 

Jan werd ook meteen in 2007 lid van het landelijk hoofdbestuur van de COVS. Aldaar met de portefeuille Spelregels verantwoordelijk voor de LCS (Landelijke Commissie Spelregels).

In 2009 werd de eerste paal geslagen van ons nieuwe clubgebouw. Een mijlpaal voor Jan.

Op dat moment was er een bestuurscrisis bij onze vereniging. Hierdoor moest Jan met de rest van het bestuur ook het secretariaat waarnemen.

 

In 2011 is Jan teruggetreden uit het landelijk hoofdbestuur. Helaas maakte hij in die periode een zware tijd door, door een slopende ziekte. Deze ziekte zou nog regelmatig een aanslag doen op zijn lichamelijke conditie.

 

In december 2013 is Jan namens COVS West 2 lid geworden van de landelijke Werkgroep “Werkgroep Toekomstverkenning COVS”. Deze heeft de opdracht om te kijken naar allerlei aspecten die van invloed of nodig kunnen zijn bij diverse ontwikkelingen binnen de COVS. Jan werd de voorzitter van de werkgroep en overhandigde eind 2015 het eindrapport aan het landelijk hoofdbestuur.

In 2014 is Jan onderscheiden met ‘De Zilveren Scheidsrechter’ door COVS Nederland.

 

 

Het bestuur heeft Jan de Jong in een videogesprek gefeliciteerd met zijn benoeming tot ERELID.

Zodra de coronamaatregelen het toelaten gaat het bestuur een feestavond organiseren. Tijdens deze feestavond zal de bijbehorende erelid-speld opgespeld worden.

Laatst vernieuwd: 13-04-2021 om 21:43:42

Terug