KNVB promotie/degradatie

Geplaatst door Ronald Vermeulen (secretaris) op 07-05-2020
Nieuws »

Op 1 mei liet de KNVB weten dat er Promotie/Degradatie regeling voor wedstrijdofficials is. Het komt het er op neer dat de huidige groepen gehandhaafd blijven zonder dat er sprake is van P/D. Door het stoppen van wedstrijdofficials dan wel het gaan doen van een ander taak en een nieuwe indeling van het jeugdvoetbal kan het wel zijn dat er mensen promoveren.

Dat hopen we begin juni te vernemen.

 

Geen promoties/degradaties
In een e-mail gericht aan alle scheidsrechters en assistent-scheidsrechters in het amateurvoetbal, laat de KNVB weten dat ‘in lijn met het besluit bij de competities, is besloten om ook voor officials de gecommuniceerde promotie/degradatie regeling (P/D-regeling) niet uit te voeren. Dit betekent dat alle officials komend seizoen in principe op hetzelfde niveau actief zullen zijn als waar ze dit seizoen geëindigd zijn.’

 

Tekorten aanvullen
De KNVB heeft echter ook te maken met (assistent-)scheidsrechters die bijvoorbeeld stoppen, overstappen naar een andere speeldag of worden opgenomen in het TTBV. Om de daardoor ontstane tekorten in scheidsrechtersgroepen aan te vullen, zullen officials waar nodig geplaatst worden.

 

Criteria
Het aanvullen van elke groep vindt plaats op basis van de volgende data en criteria:

  • Uitgebrachte rapportages en begeleidingen 2019/’20;
  • Behaalde punten op bijeenkomsten;
  • Beschikbaarheid in relatie tot aanbod wedstrijden;
  • Prestaties uit eerdere seizoenen

 

Scheidsrechters veld
Op de landelijke lijst is het bij de scheidsrechters niet noodzakelijk om groepen aan te vullen. In de scheidsrechtersgroepen SD en lager ontstaat er hier en daar wel ruimte waardoor er vanuit de groepen SE en lager wel geplaatst kan worden. Bij de jeugd wordt de voetbalpiramide opnieuw ingericht, dus de exacte gevolgen voor de scheidsrechtersgroepen zijn nog niet bekend. 

 

Assistent-scheidsrechters veld
In tegenstelling tot de scheidsrechters is het bij de assistent-scheidsrechters wel noodzakelijk om groepen aan te vullen. De verschuivingen zijn dermate groot dat dit betekent dat er vanuit de groep AB, AC en AD omhoog geplaatst zal worden.

 

Scheidsrechters landelijke lijst zaal
Op de landelijke lijst is het noodzakelijk om groepen aan te vullen. De scheidsrechters die hiervoor in aanmerking komen, krijgen in het eerste gedeelte van het seizoen enkele wedstrijden boven het huidige wedstrijdpakket aangesteld. Op basis van deze indrukken is het dan mogelijk om hen tussentijds (medio december) definitief te plaatsen in de hogere groep. Er komt een shortlist voor plaatsing op de A-, B- en C-lijst.

Scheidsrechters piramide district ZV01 en ZV02 zaal
De groep ZV01 worden aangevuld. De scheidsrechters die hiervoor in aanmerking komen, krijgen in het eerste gedeelte van het seizoen enkele wedstrijden boven het huidige wedstrijdpakket aangesteld. Op basis van deze indrukken is het dan mogelijk om hen tussentijds (medio december) definitief te plaatsen in de hogere groep. Vanuit de groepen ZV01 en ZV02 wordt een shortlist opgesteld voor plaatsing op de C-lijst respectievelijk de groep ZV01.

Scheidsrechters piramide district overige groepen zaal
In de scheidsrechters groepen ZV02 en lager ontstaat er hier en daar wel ruimte waardoor er vanuit de groepen ZV03 en lager geplaatst kan worden. Het aantal scheidsrechters dat geplaatst gaat worden, verschilt per groep/district.

Laatst vernieuwd: 07-05-2020 om 17:34:39

Terug