Nieuwjaarsreceptie

Geplaatst door Ronald Vermeulen (secretaris) op 07-01-2018
Ouder nieuws >>

Op 2 januari jl is onze nieuwjaarsreceptie gehouden met zo’n 40 personen. Weer gezellig aangekleed en culinaire verzorging door Piet en Gerda van de Meer met hulp van Annie Akerboom.

Tijdens de receptie zijn een aantal jubilarissen onderscheiden. Helaas kon Cees van Britsum niet aanwezig zijn. Hij zal later op gepaste wijze onderscheiden worden voor zijn 60 jarig lidmaatschap.

 

Voormalig districtsbestuurder en nog steeds zeer betrokken bij het voormalig district WestII Martin van Heesch heeft 3 personen mogen onderscheiden.

Hans Alblas en Theo Frankhuizen, beiden 50 jaar lid.

En Remco van der Ploeg is inmiddels 25 jaar lid.

Ook Cees de Haas werd in het zonnetje gezet.

 

Ook zou Gerard van der Meer onderscheiden worden voor zijn 50 jarig lidmaatschap. Helaas is hij op 18 december overleden. Dit nieuws werd pas tijdens de nieuwsjaarreceptie vernomen. En is derhalve niet in de nieuwjaarsspeech van voorzitter Jan de Jong opgenomen.

 

De nieuwjaarsspeech van voorzitter Jan de Jong:

Geachte aanwezigen,

 

Welkom allemaal. Een bijzonder woord van welkom aan onze ereleden, leden van verdienste en vertegenwoordigers van onze zusterverenigingen, Martin van Heesch als vertegenwoordiger van het district, die straks nog even aan het werk moet, en voetbalverenigingen.

 

In 2017 hebben wij afscheid moeten nemen van twee markante mannen die jarenlang deel hebben uitgemaakt van onze COVS Leiden.

Eind juli overleed Leo van Amerom. Hij was twee jaar geleden na 58 jaar lid te zijn geweest, donateur geworden. Vorig jaar op onze receptie kwam hij naar mij toe en meldde mij, dat hij ook zijn donateurschap wenste te beëindigen. Maar voor 2017 overhandigde hij cash nog twee keer het vaste donatiebedrag. Uiteraard gaf ik aan dat we daar blij mee waren en dat we het erg jammer vonden dat hij stopte met de COVS. Toen het bericht van zijn overlijden eind juli binnenkwam, besefte ik dat hij in januari al ziek was en dat hij op zijn eigen manier afscheid van zijn COVS had genomen. Leo was een topscheidsrechter in het amateurvoetbal. Bij zijn uitvaart werd zijn passie voor de scheidsrechterij, naast zijn grote inzet voor vele andere maatschappelijke zaken, waar hij ook voor geridderd is, zeer duidelijk. De zaterdag was voor het scheidsrechteren en indien nodig, gingen de kinderen mee. Zeer sympathieke vent, fluitend met vaste hand en humor, dat was Leo.

In oktober overleed geheel onverwacht op 69-jarige leeftijd Wim Star, eigenlijk bij iedereen bekend als Willem Star.

Willem was op het veld een zeer dominante verschijning en een aardige vent op de trainingen van de COVS waar hij zeer trouw bij was. Een goede scheidsrechter, die als zovelen van zijn generatie, veel moeite had met de KNVB leeftijdgrenzen, waardoor hij verplicht moest degraderen.

Graag enige momenten van stilte om Leo en Willem, en met hen allen, die de COVS een goed hart toedroegen en ons het afgelopen jaar zijn ontvallen, te gedenken.

 

Een nieuwjaarswoord gaat bijna altijd gepaard met een terugblik naar het afgelopen jaar en vanuit die terugblik wordt de lijn dan weer het nieuwe jaar ingetrokken.

Drie jaar geleden maakte ik op deze plaats en bij deze gelegenheid melding van de overlast die onze huurders gaven aan onze buren, de VIJL. Ondanks goede afspraken die wij met onze huurders maken, werd wel eens enige rommel achtergelaten op het terrein van de VIJL en werd de baan wel eens betreden. Om dat tegen te gaan maakte ik er toen al melding van, dat we dachten aan het plaatsen van een hek. Die overlast hebben we door het aanleggen van een zwarte lijst van huurders, nog strakkere afspraken, borgstellingen en uiteindelijk het afgelopen jaar toch het plaatsen van een keurig hek, tot een minimum weten in te perken. Al die zaken waren nodig, want niet meer verhuren is begrotingstechnisch helaas geen optie en een goede relatie met onze buren is belangrijk. Na maanden geheel overlastvrij geweest te zijn, zijn toch weer na een feestje enkele sigarettenpeuken gevonden in het gras naast ons hek. Het is natuurlijk van de zotte om dat te doen terwijl er meerdere asbakken op ons terras staan en we hebben onze plaatsvervangende excuses inmiddels dan ook gemaakt. Maar dit betreffende, in mijn ogen niet al te zwaarwegende voorval heeft zo veel commotie en emotie losgemaakt bij onze buren, dat er een bestuursoverleg is gepland. Prima, we gaan aan de slag om de kou uit de lucht te halen. Hoewel onze buren, denk ik, i.v.m. ijsvorming wel wat meer kou in de lucht willen hebben, maar dat is van een andere soort.

 

Bij de COVS landelijk springt in het oog de brief die onze zustervereniging in Haarlem heeft verspreid over een tweetal molestaties en andere onbehoorlijke zaken richting het scheidsrechterskorps. Het is alweer vijf jaar geleden dat ass. scheidsrechter Richard Nieuwenhuizen na een wedstrijd werd doodgeschopt. In Haarlem ervaren ze (en niet alleen in Haarlem) dat de acties die de KNVB daarop ondernomen heeft, te weinig zijn en veel te kort effect hebben.

Destijds heb ik aangegeven, dat een structurele aanpassing van de verplichte officiële trainingsstof vanaf de allerjongste pupillen tot en met de senioren noodzakelijk is. Een vast percentage van de training van de voetballers moet gaan over omgang met medespelers, tegenstanders, trainers, leiders en scheidsrechters. Omgangsvormen, respect, normen en waarden, die zaken en meer moeten structureel en voortdurend worden behandeld. Ook in de brief van de Haarlemse Scheidsrechtersvereniging is dit een kernpunt. Het zou de KNVB sieren hier serieus werk van te maken. Het zou eens tijd worden. En dan niet verschuilen achter de licht dalende statistieken, want het ernstige vermoeden bestaat, dat veel incidenten al niet eens meer worden gemeld.

Het COVS hoofdbestuur heeft toegezegd dit indringend onder de aandacht te brengen bij de KNVB.

 

We hebben het afgelopen jaar weer enkele jonge leden mogen verwelkomen. Dit heeft niet kunnen verhinderen dat het ledental toch weer iets is gedaald. En we zien de jonkies (tussen aanhalingstekens) ook niet al te vaak op de trainingen. Ook zien we de trainingsgroep op donderdag geleidelijk wat inkrimpen.  

Heel COVS land worstelt met deze en soortgelijke problemen.

Om meer de beleving, gevoelens, waardering, verwachtingen, eisen, behoeften etc. te peilen en te monitoren, die leven bij COVS leden of aspirant-leden, gaan we in 2018 een uitgebreide enquête met alles erop en eraan organiseren. We willen weten wat goed doen, niet goed doen, meer of minder moeten doen, beter moeten doen, beter niet moeten doen of juist zouden moeten gaan doen.

Om toekomst te hebben en te houden, zullen we nieuwe leden binnen moeten halen en houden.

 

Tot slot wil ik nog melden dat de voorbereidingen voor de festiviteiten rond het 90-jarig jubileum in 2019 in volle gang zijn. Als u mogelijk ideeën hierover heeft, neem contact op met de voorzitter van de feestcommissie, Peter Kadiks. Ja mensen, hij blijft meedoen, hij kan het niet laten…☺.

 

Na het uitbrengen van de nieuwjaar toost zal Martin van Heesch enkele mensen in het zonnetje zetten.

 

Ik sluit af met bijna dezelfde woorden als vorig jaar en bijna alle jaren daarvoor.

 

Ik wens u en de uwen alle goeds toe voor 2018 en voor de COVS Leiden en omstreken spreek ik de hoop uit, dat 2018 een mooi jaar mag worden met nieuwe leden, veel beleving en weinig incidenten.

 

Jan de Jong, voorzitter     

 

 

 

Terug