Uitnodiging bijzondere algemene leden vergadering 16 april

Geplaatst door Ronald Vermeulen (secretaris) op 25-03-2019
Ouder nieuws >>

Geachte collega,

Hierbij hebben wij het genoegen u uit te nodigen tot het bijwonen van een bijzondere algemene ledenvergadering
die wordt gehouden op dinsdag 16 april 2019 in ons clubhuis aan de Boomgaardlaan 20 te Leiderdorp.

De vergadering begint om 21.00 uur.

De agenda is als volgt:

  1. Opening
  2. Ingekomen stukken en mededelingen
  3. Voorstel wijziging verenigingsnaam in “Scheidsrechters Vereniging Leiden en omstreken”
  4. Voorstel wijzigen statuten en huishoudelijk reglement
  5. Sluiting

Toelichting op deze vergadering kunt u vinden op de site:

https://www.svleiden.nl/media/balv-2018.pdf

Voor de volledigheid, de oude statuten en huishoudelijk reglement kunt u ook op de site vinden:

https://www.svleiden.nl/media/Statuten.pdf

https://www.svleiden.nl/media/Huishoudelijk%20Reglement.pdf

Met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur van de COVS groep Leiden e.o.
Ronald Vermeulen
secretaris

Terug