Update2: Uitnodiging algemene leden vergadering 29 april

Geplaatst door Ronald Vermeulen (secretaris) op 20-04-2019
Nieuws >>

Geachte collega,

Hierbij hebben wij het genoegen u uit te nodigen tot het bijwonen van een algemene ledenvergadering. Deze wordt gehouden op maandag 29 april 2019 in ons clubhuis aan de Boomgaardlaan 20 te Leiderdorp.

De vergadering begint om 20.00 uur.

De agenda is als volgt:

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Concept-notulen van de algemene ledenvergadering van 16 april 2018
 4. Jaarverslag 2018 van het bestuur door de secretaris
 5. Financieel jaarverslag 2018 van het bestuur door de penningmeester
 6. Verslag van de kascontrole commissie
 7. Begroting 2019
 8. Vaststellen contributie 2020
 9. Uitsluiting wegens contributieschuld
 10. Bestuursbeleid
 11. Bestuursverkiezing
 12. Benoeming commissies
  12a: Concept-notulen van de bijzondere algemene ledenvergadering van 16 april 2019
  12b: Voorstel wijziging statuten en huishoudelijk reglement
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

Toelichting op deze vergadering kunt u vinden op de site:

https://www.svleiden.nl/media/alv-2018.pdf

 

Behalve de reeds gepubliseerde agenda is hieraan toegevoegd:

 • 12a: Concept-notulen van de bijzondere algemene ledenvergadering van 16 april 2019
 • 12b: Voorstel wijziging statuten en huishoudelijk reglement

De toelichting en inhoud van de wijziging statuten en huishouden reglement is vermeld in de balv stukken:

https://www.svleiden.nl/media/balv-2018.pdf

https://www.svleiden.nl/media/balv-2018_concept_notulen_16-04-2019.pdf

 

 

Met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur van de COVS groep Leiden e.o.
Ronald Vermeulen
secretaris

Terug