Verslag nieuwjaarsreceptie

Geplaatst door Ronald Vermeulen (secretaris) op 08-01-2020
Nieuws >>

Op 7 januari jl. werd de nieuwjaarsreceptie bijgewoond door 36 leden, partners en genodigden. Weer gezellig aangekleed en culinaire verzorging door Piet en Gerda van de Meer. 

Tijdens de receptie zijn een aantal jubilarissen onderscheiden. Helaas konden Cor Cozijn en Peter de Bruijn niet aanwezig zijn. Zij zullen later op gepaste wijze onderscheiden worden voor hun resp. 40 en 25 jarig lidmaatschap.

 

Voormalig districtsbestuurder en nog steeds zeer betrokken bij het voormalig district WestII Martin van Heesch heeft 4 personen mogen onderscheiden.

Gerard Thomasse, Cor Steenwijk en Piet van der Meer allen 50 jaar lid.

Piet Masmeyer heeft de Zilveren Scheidsrechter ontvangen voor 25 jaar lid van de Evenementen Commissie.

 

Van links naar rechts: Gerard Thomasse, Cor Steenwijk, Piet van der Meer, Martin van Heesch en Piet Masmeyer

 

De nieuwjaarsspeech van voorzitter Jan de Jong:

Beste mensen,

Begin juli van het voorbije jaar bereikte ons het droeve bericht dat Bert van den Akker ons is ontvallen.
In Bert heeft de Scheidsrechtersvereniging Leiden e.o. een markante persoonlijkheid met grote verdiensten voor de voetbalscheidsrechterij verloren. 
Na op niveau actief te zijn geweest als scheidsrechter is hij KNVB docent geworden en heeft hij veel energie gestoken in de opleiding van scheidsrechters. Samen met zijn maatje Jan vd Linde heeft hij vele scheidsrechters opgeleid en naar een hoger niveau gebracht. Zijn inspirerende manier van lesgeven samen met Jan hebben scheidsrechters geënthousiasmeerd. 
Daarnaast was hij rapporteur en begeleidde hij jonge scheidsrechters in het talententraject. Maar ook bestuurlijk was hij actief. Zo was hij lid van de scheidsrechterscommissie van de voormalige KNVB afdeling Leiden en was hij betrokken bij de opstart van de zaalvoetbalarbitrage in de Groenoordhallen.

Bert van den Akker was een zeer betrokken lid van onze scheidsrechtersvereniging. 
Toen in 2005 de beoogd nieuwe voorzitter door persoonlijke omstandigheden deze taak niet kon uitvoeren, heeft Bert zijn verantwoordelijkheid genomen en is voorzitter geworden, wat helemaal niet zijn ambitie was. De vereniging bevond zich door de aanzegging van een gedwongen verhuizing in een roerige periode en daar heeft hij de club met verve doorheen geloodst. Door zijn persoonlijke inzet is er een nieuwe voorzitter gevonden en is hij enige jaren bestuurslid gebleven als coördinator clubgebouw. De scheidsrechtersvereniging is hem voor al deze zaken zeer dankbaar.
Maar bovenal herinneren we ons Bert van den Akker als een aimabel mens, bijna altijd aanwezig op de donderdagavondtrainingen, zo lang hij kon meetrainend en na afloop van de training met een biertje samen met zijn vriend Jan vd Linde de gezelligheid verhogend. Ik zie ze nog zitten.
Old soldiers never die, they just fade away….


Geachte aanwezigen,

Welkom allemaal. Een bijzonder woord van welkom aan onze ereleden, leden van verdienste en aan Martin van Heesch als vertegenwoordiger van het district. Hij zal na onze traditionele toast op het nieuwe jaar aan maar liefst 5 jubilarissen de versierselen uitreiken dan wel opspelden.
Het Nieuwjaarswoord gaat over een terugblik op het voorbije jaar en uiteraard een doorkijkje naar het nieuwe jaar.
Het jaar 2019 kan voor onze scheidsrechtersvereniging best de boeken in als een mooi jaar. 
Allereerst natuurlijk omdat we 90 jaar jong zijn geworden. We hebben dat gevierd met een speciale jaarvergadering, met een mooie feestavond en met een inleiding van Clay Ruperti. Ook voor het nieuwe jaar staat een jubileumactiviteit op de rol, n.l. een inleiding door Allard Lindhout. Het jubileumjaar wordt in april afgesloten met een feestelijke jaarvergadering.
Verder is natuurlijk zeer in het oog springend onze naamsverandering. COVS groep Leiden en omstreken is gewijzigd in Scheidsrechters Vereniging Leiden en omstreken. Voor zover u hier wat minder vaak komt heeft u zich kunnen  laten verrassen door het nieuwe welkomstbord met daarop ook het nieuwe logo met Vrouwe Justitia en de Leidse sleutels erin verwerkt. Mooi, duidelijk en helder vooral naar de buitenwacht toe. Het bestuur is van plan om aan de rand van ons kwalitatief onvolprezen trainingsveld een bord te plaatsen met onze naam, duidelijk leesbaar vanaf de A4. Bijna letterlijk zou je dat “aan de weg timmeren”  kunnen noemen.
Ook gerealiseerd in het vorige jaar is de plaatsing van zonnepanelen. Inmiddels is er al geleverd aan het net. In onze kosten/baten analyse zouden we deze panelen binnen 6 à 7 jaar terug verdiend moeten hebben. Maar het is natuurlijk ook belangrijk voor onze uitstraling. Mogelijk zullen we onze SVL accommodatie in de nabije toekomst zelfs geheel co2 neutraal kunnen maken.
Ook is een bescheiden, nieuwe opslagcontainer geplaatst voor met name onze grasmaaier, die in de opslag naast de keuken overlast gaf vanwege benzine- en graslucht. 
Een belangrijke, niet zo in het oogspringende gebeurtenis heeft plaatsgevonden in 2019! We hebben na een lang en best wel moeizaam traject het voor elkaar gekregen dat we volledige zeggenschap hebben gekregen over ons trainingsveld. Dit was een lang gekoesterde wens van het bestuur, omdat het veld tot voor enkele maanden geleden formeel openbaar terrein was. Nu dus niet meer. We zijn wel vanaf nu ook geheel zelf verantwoordelijk voor het onderhoud. Maar dat deden we toch al. We zijn er blij mee! 
Op het persoonlijk vlak zijn er ook de nodige zaken te melden die mede 2019 tot een mooi jaar hebben gemaakt. Zo is Lizzy van der Helm sinds kort lid van onze vereniging. Zij is inmiddels een van de damestoppers van Nederland en was prachtig bij Jinek in beeld rond het optreden van Stephanie Frappart, die de supercup floot. Dat was een geweldig stuk promotie voor de vrouwenscheidsrechterij. En natuurlijk de promotie van ons lid Allard Lindhout. Na 2 ½ jaar op de A lijst te staan wordt hij volgende week officieel FIFA scheidsrechter! Allard, vanaf hier: gefeliciteerd!!
Als kers op de taart is er natuurlijk het heugelijke feit dat het de Koning heeft behaagd om Piet en Gerda van der Meer, ons onvolprezen beheerdersechtpaar, op voorspraak van de Scheidsrechters Vereniging Leiden e.o. (overigens in april nog COVS) te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Nogmaals van harte gefeliciteerd en o zo verdiend!!
Maar op het persoonlijke vlak, als je dat zo tenminste mag noemen, is er nog wat anders aan de hand; ons ledental is weer aan het stijgen!!! Zeer verheugend. 
De daling was er al paar jaar uit even uit en nu is dat omgezet naar een stijging. Zou onze naamswijziging daar stiekem al mee te maken hebben?

Die ledentalstijging brengt ons gelijk op een van de zaken die we in het nieuwe jaar aan willen pakken. De nieuwe leden zijn veelal jonge mensen, mannen en vrouwen, die we eigenlijk nog iets te weinig betrokken zien bij de veld- en spelregeltrainingen. Daar willen aandacht aan geven. In ieder geval willen we er als SVL en landelijke COVS voor hen zijn in de verdere ontwikkeling als scheidsrechter en hun belangen behartigen. Maar er ook zijn als back up, achtervang en sociale sparringpartners. Een beetje nestwarmte noemden ze dat vroeger…
Verder is al genoemd dat er nog een aantal activiteiten in het kader van het jubileumjaar op de rol staan waaronder de avond met Allard Lindhout onze kersverse FIFA-er, het plaatsen van een vanaf de A4 leesbaar SVL bord, sowieso de kaartavonden, de BBQ, spelregelavonden en natuurlijk het verzorgen van twee trainingen per week.

Lang genoeg gepraat, ik ga dit woordje afsluiten en dat ga ik doen met bijna dezelfde woorden als vorig jaar en bijna alle jaren daarvoor.
 
Ik wens u en de uwen alle goeds toe voor 2020 en voor de Scheidsrechtersvereniging Leiden en omstreken spreek ik de hoop uit, dat 2020 een mooi jaar mag worden met veel beleving, mooie wedstrijden en vooral veel mooie jubileumactiviteiten. 
 
Eerst geef ik onze penningmeester even het woord; hij zal de presentjes uitrieken wat we normaliter tijdens de jaarvergadering doen, maar waar het bestuur toen even niet de focus op had.

Daarna geef ik het woord aan Martin van Heesch voor het huldigen van de jubilarissen.

 

 

 

 

 

Terug