Verslag nieuwjaarsreceptie

Geplaatst door Ronald Vermeulen (secretaris) op 11-01-2019
Ouder nieuws >>

Op 8 januari jl. werd de nieuwjaarsreceptie bijgewoond door 40 leden, partners en genodigden. Weer gezellig aangekleed en culinaire verzorging door Piet en Gerda van de Meer. Bij de voordeur gezellig ontvangen door mooie entree verzorgd door Lucas Zirkzee.

 

Tijdens de receptie zijn een aantal jubilarissen onderscheiden. Helaas konden Aat Wortman en Willem Hoek niet aanwezig zijn. Zij zullen later op gepaste wijze onderscheiden worden voor hun resp. 50 en 25 jarig lidmaatschap.

 

Voormalig districtsbestuurder en nog steeds zeer betrokken bij het voormalig district WestII Martin van Heesch heeft 4 personen mogen onderscheiden.

Cor van Tol en Hans Dijkers beiden 50 jaar lid.

Peter Korst en Peter Beukeboom 40 jaar lid.

Van links naar rechts: Jan de Jong, Peter Korst, Peter Beukeboom, Cor van Tol, Hans Dijkers en Martin van Heesch.

 

 

De nieuwjaarsspeech van voorzitter Jan de Jong:

Geachte aanwezigen,

Welkom allemaal. Een bijzonder woord van welkom aan onze ereleden, leden van verdienste en vertegenwoordigers van onze zusterverenigingen, aan Martin van Heesch als vertegenwoordiger van het district en aan Cees van Duivenbode en Henk Morsch als vertegenwoordigers van de Leiderdorpse Sportpromotie.

Gisteren hebben we afscheid genomen van Ria Masmeyer, de vrouw van Piet,  Zij was al lange tijd ziek. 
In april hebben we afscheid moeten nemen van Jan van de Linde. Jan was als het even kon, en dat was bijna altijd, op donderdagavond te vinden op het trainingsveld. Een half uurtje trainen, later toen de leeftijd vorderde nog wat korter en tijdens het slappe lullen na de training een wijntje. Dan had hij het naar zijn zin. 
In 2015 hebben we hem de versierselen van het 50 jarig lidmaatschap omgehangen. Daar was hij trots op. Maar daarna werd hij donateur omdat dat financieel beter was voor onze club. Want voor de club, de COVS Leiden, daar had hij een groot hart voor. Samen natuurlijk met zijn grote passie, het scheidsrechteren.  
Altijd langs de lijn te vinden, ook in het zaalvoetbal, altijd bezig met de scheidsrechterij. Een neusje voor talent en een inspirator voor onze jonge leden.
Jan van de Linde is 84 jaar geworden.

En eind oktober hebben we afscheid moeten nemen van Sjors de Wit.
Sjors is bijna 48 jaar verbonden geweest aan onze COVS. Hij heeft heel veel voor de scheidsrechterij betekend. Hij was vanaf het begin betrokken bij het G-voetbal en de Zwaluwen jeugdtoernooien. 
Sjors was trouw bezoeker van de trainingen. Daarnaast heeft hij vele jaren nog in de oude accommodatie met enige regelmaat de kleedkamers schoongemaakt, de grote beurt zoals hij dat noemde.
De laatste jaren toen hij het fluiten moest opgeven en ook de trainingen niet meer bezocht, was hij wel vaak aanwezig op de nieuwjaarsreceptie.
We verliezen in Sjors de Wit een markante scheidsrechter en vooral een aardige vent.
Graag enige momenten van stilte om Ria, Sjors en Jan en met hen allen, die de COVS een goed hart toedroegen en ons het afgelopen jaar zijn ontvallen, te gedenken.


Het Nieuwjaarswoord gaat over een terugblik op het voorbije jaar en uiteraard een doorkijkje naar het nieuwe jaar.
In het afgelopen jaar sprong vooral in het oog een aantal molestaties in het district West I. Dat waren incidenten die niet in eerste instantie direct het landelijke nieuws haalden. In onze onvolprezen nieuwsbrief is daar ook de nodige aandacht aan gegeven. Deze incidenten hadden vooral een enorme impact op de Haarlemse scheidsrechters. Zij hebben dit ook onder de aandacht gebracht bij de diverse media. In Nieuwsuur is vervolgens aan deze problematiek uitgebreid aandacht besteed. Vooral in de B categorie blijven veel ernstige problemen buiten de aandacht omdat deze simpelweg niet geregistreerd of gemeld worden. De KNVB heeft er geen cijfers van en het lijkt daarom als probleem niet te bestaan. Maar ze kunnen er nu niet meer omheen. De KNVB heeft in een reactie aangegeven zo mogelijk ex-professionals zoals ex-agenten en -mariniers in te willen zetten om bij de bekende probleemverenigingen te controleren om zodoende bewijs te verzamelen en dan te kunnen ingrijpen. Tamelijk rigoureus. Want veel gebeurt immers ook bij de niet-probleemclubs. De kern van het probleem zit niet in repressie achteraf maar normen en waarden vooraf. Dat moet worden geïntroduceerd in de voetbal opleiding. Ook Martijn Egner, voorzitter van de HSV en te gast bij Nieuwsuur noemt dit als onderdeel van een mogelijke oplossing.
Zes jaar geleden heb ik op deze plek na de dood van grensrechter Nieuwenhuizen het volgende gezegd in mijn nieuwjaarswoord over deze problematiek en dit is bijna gekopieerd: 

“We zullen moeten erkennen dat voetbal en alles wat daarbij hoort, een onderdeel van de samenleving is en dat afname van respect en toename van agressie een maatschappelijk probleem is wat dus niet stopt bij de entree van het sportpark. 
Wat niet wil zeggen, dat we het maar lijdzaam moeten accepteren, integendeel!
Niet zozeer strenger maar veel consequenter straffen, tijdstraffen voor m.n. opmerkingen op de leiding in de a-categorie introduceren, de scheidsrechter beter toerusten met spelregelkennis, conditie en mentale weerbaarheid zijn een paar nuttige zaken die kunnen helpen en zo zijn er ongetwijfeld meer te bedenken. 
Maar aan de basis zal het moeten gebeuren. Respect en goed gedrag zal vanaf de allerjongste F-pupilletjes erin gebracht moeten worden. Ouders langs de lijn moeten het goede voorbeeld geven en elkaar op wangedrag aanspreken. Besturen en kader van de voetbalverenigingen zullen op de sportparken hun verantwoording daarin moeten nemen. De senioren en het betaalde voetbal voorop, zullen het voorbeeld moeten geven. Weg met die verkeerde voorbeelden van hordes protesterende spelers op tv. Trainers en begeleiding op alle niveaus zullen tijdens de trainingen als onderdeel daarvan structureel aandacht aan de problematiek moeten geven, de hele voetbalopleiding lang en ook bij de senioren. Leg dat verplicht op. Laat normen waarden een belangrijk en structureel onderdeel zijn van de voetbalopleiding!”

Dat deel van de voetbal opleiding zou ervoor moeten gaan zorgen dat met name het voetbal in de B categorie weer een stuk leuker wordt. 
Maar we zijn nu 6 jaar later en na al die krokodillentranen rondom de dood van Nieuwenhuizen en na al die mooie woorden over beterschap en aanpakken en mag nooit meer gebeuren, is er nog niets veranderd. Om moedeloos van te worden.
Toen in juni 2007 de landelijke COVS 75 jaar bestond is er een boek gepubliceerd over normen en waarden. Twaalf jaar later en hoe actueel! Een aantal exemplaren zijn beschikbaar en kunt u meenemen.
Ik spreek de hoop uit dat er in 2019 echt iets gaat gebeuren op dit gebied.

En dat is gelijk het bruggetje naar het nieuwe jaar. Het jaar dat onze club 90 jaar bestaat! En dat laten we natuurlijk niet onopgemerkt voorbij gaan. 
Een aantal zaken zijn en worden door de feestcommissie voorbereid. Ik geef u nog geen details maar het gaat mooi worden! Hierover zult uiteraard verder worden geïnformeerd. Maar één ding (en dat weet u natuurlijk al) wil ik hier toch even noemen. Dat is de naamswijziging. Het bestuur gaat in een Bijzondere Algemene Ledenvergadering een aantal statutenwijzigingen voor stellen. Bijna allemaal cosmetisch van aard, want een tikkeltje verouderd, maar het wijzigen van de statutaire naam Covs groep Leiden e.o. in Scheidsrechtersvereniging Leiden e.o. lijkt ook cosmetisch, maar is veel meer dan dat. Wij moeten als COVS ons veel meer laten zien, ook landelijk. Een duidelijke naam en dus niet COVS waarvan we zelf soms niet eens weten waar dat voor staat, een duidelijke naam waarin herkenbaar is wie en wat we zijn en wat we doen, daar begint het mee. Public relations, o zo belangrijk.
Ik zou nog een hele poos door kunnen gaan, maar voor nu: genoeg gesproken, we gaan er een mooi jaar van maken!

Na het uitbrengen van de nieuwjaar toost zal Martin van Heesch enkele mensen in het zonnetje zetten.

Ik sluit af met bijna dezelfde woorden als vorig jaar en alle jaren daarvoor.
 
Ik wens u en de uwen alle goeds toe voor 2019 en voor de COVS Leiden en omstreken spreek ik de hoop uit, dat 2019 een mooi jaar mag worden met veel beleving en weinig incidenten en vooral veel mooie jubileumactiviteiten. 

Jan de Jong, voorzitter    

 

 

Met dank aan Hans en Gre Dijkers met Piet en Gerda voor hun hulp bij het inrichten en schoonmaken van de kantine. 

Terug