Voorbeschouwing balv 16 april 2019

Geplaatst door Ronald Vermeulen (secretaris) op 26-02-2019
Nieuws >>

Het bestuur nodigt u uit voor een Bijzondere Algemene Leden Vergadering op dinsdag 16 april 2019 om 21:00u.

Het bestuur stelt voor de naam van onze mooie vereniging te wijzigen in "Scheidsrechters Vereniging Leiden en omstreken".
Zoals voorzitter Jan de Jong op onze website vertelde: “Maar wanneer ik namens de COVS ergens ben, zoals op een receptie, bijeenkomsten, bij een afscheid, zelfs bij KNVB gebeurtenissen, noem maar op, dan moet ik uitvoerig uitleggen namens wie wat of ik daar ben. Want buiten het scheidsrechterswereldje om weten maar erg weinig mensen wat die afkorting inhoudt of waar dat voor staat. Ook niet-leden KNVB scheidsrechters en heel veel voetbalclubbestuurders weten dit niet. En bij even navragen bij een paar van onze leden bleek dat zelfs die grote moeite hadden om de COVS letters te duiden.

Erg lastig wanneer je onze club wilt promoten, wilt laten zien dat je er bent, dat er zoiets is als een scheidsrechtersvereniging, de uitstraling in de media, noem maar op.”

Het hele verhaal staat op onze website en is hier te vinden.

En een reportage in het landelijke blad "De Scheidsrechter" is hier te vinden op pagina 14.

De procedure voor het wijzigen van de statuten:

Art 23: Statutenwijziging:

Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de stemgerechtigden tegenwoordig is.
Is niet twee/derde van de stemgerechtigden tegenwoordig dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige stemgerechtigden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

Op maandag 29 april 2019 om 20:00u is de reguliere "Algemene Leden Vergadering" met de gebruikelijke onderwerpen.
En daarbij, indien op 16 april niet benodigde aantal leden aanwezig is/was, de wijziging van de verenigingsnaam, statuten en huishoudelijk reglement.
Tenslotte is dit meteen het begin van het jubileumjaar.

Dus voor uw agenda:

  • dinsdag 16 april 2019 om 21:00u: Bijzondere Algemene Leden Vergadering 
  • maandag 29 april 2019 om 20:00u: Algemene Leden Vergadering
Terug