Scheidsrechters Verenging Leiden en omstreken is lid van COVS Nederland.

Een lid van Scheidsrechters Vereniging Leiden wordt automatisch ook lid van COVS Nederland.

 

Wat doet de COVS voor haar leden?

 • De COVS behartigt de belangen van de scheidsrechter.
 • De COVS werkt op basis van een werkovereenkomst nauw samen met de K.N.V.B.
 • De COVS bespreekt met de K.N.V.B. alle zaken die betrekking hebben op het functioneren van de scheidsrechter.
 • De COVS organiseert voor alle scheidsrechters jaarlijks de conditietesten.
 • De COVS heeft een digitaal blad "De Scheidsrechter", dat op moderne wijze informatie verschaft over de activiteiten.
 • De COVS heeft een juridisch adviseur, die indien nodig adviezen verstrekt en bijstand verleent.
 • De COVS organiseert spelregelwedstrijden voor haar scheidsrechters en jeugdige voetballers van voetbalverenigingen.
 • De COVS organiseert eigen voetbaltoernooien, zowel op het veld als in de zaal.


Naast alle aktiviteiten van COVS Nederland verzorgt SV Leiden:

 • Onder leiding van deskundige trainers wekelijkse trainingen op zowel de dinsdag- en de donderdagavond in Leiderdorp.
 • Clubavonden waar men met elkaar kan praten over scheidsrechterszaken en/of ervaringen kan uitwissellen.
 • Een spelregelcompetitie voor de trainingsgroep gedurende 6 avonden per seizoen.
 • Lezingen op een clubavond of tijdens een technische dag. Men kan dan luisteren naar inleiders over algemene en specifieke zaken met betrekking tot het scheidsrechteren.
 • Diverse ontspannings-evenementen (klaverjasavonden, een barbecue e.d.) ter versteviging van de onderlinge band.
 • Een eigen e-mail nieuwsbrief waarin men op de hoogte wordt gehouden van de diverse evenementen.

 


De kerntaken van de COVS:

Wat is de meerwaarde van een lidmaatschap bij de COVS? In de laatste 25 jaar is deze vraag veelvuldig gesteld binnen de COVS-organisatie. Die meerwaarde is er wel degelijk, maar is niet zichtbaar genoeg of de mogelijkheden worden niet altijd voldoende benut. Door de focus op de drie kerntaken van de COVS kan de COVS zich beter profileren en wordt de meerwaarde zichtbaar. Het VCN kiest ervoor om te sturen op deze drie kerntaken. Elke scheidsrechter in Nederland moet weten dat bij de COVS de scheidsrechter onderdeel van een team is, bij de COVS de kennis en kunde vergroot kan worden en dat de COVS de belangen van de scheidsrechters in de media en bij de KNVB behartigd. Als de COVS dat kan uitstralen is de meerwaarde helder en verdienen we onze plaats in de voetbalwereld. Een lidmaatschap bij één van de COVS-­verenigingen is dan een vanzelfsprekendheid voor elke scheidsrechter. De COVS heeft wat te bieden!

Hieronder volgt een verdere uitwerking van de kerntaken.

Kerntaak 1: De sociale functie van de COVS

Met de COVS wordt de scheidsrechter een teamspeler

De scheidsrechters is een eenling die regelmatig voor hete vuren komt te staan. Het is ontzettend belangrijk dat er een plek in Nederland is waar amateurscheidsrechters terecht kunnen om hun ervaringen te delen en raad te vragen. Dat gebeurt heel vaak met een lach voor de nodige ontspanning, maar minstens zo belangrijk is het gevoel er niet altijd alleen voor te staan en begrepen te worden. De COVS is deze plek. We steunen elkaar, nemen het voor elkaar op, we zijn een team.

Het beleid van de COVS is er dan ook op gericht om deze plek voor de scheidsrechter te kunnen zijn.

Heel belangrijk is daarbij de rol van de verenigingen. Vangen zij scheidsrechters op als er iets aan de hand is, worden scheidsrechters welkom geheten, is er voor iedereen een luisterend oor, wordt de gezelligheid niet uit het oog verloren, zijn we goede gastheren voor alle leeftijdscategorieën en voor scheidsrechters van alle niveaus? Dit is een taak van de verenigingen zelf, het VCN hoeft daar geen rol in te spelen.

Het VCN heeft in deze wel een taak om virtueel een plaats te creëren waar de scheidsrechters terecht kunnen. Dat kan via de website of social media. Ook belangrijk in deze is dat er landelijke dekking blijft bestaan. Overal in Nederland moeten scheidsrechters binnen redelijke afstand van hun woonplaats naar een scheidsrechtersvereniging kunnen gaan.

Kerntaak 2: Vergroten van kennis, kunde en vaardigheden van scheidsrechters

Bij de COVS blijft een scheidsrechter zich ontwikkelen

Een scheidsrechter die de BOS-­‐cursus heeft afgerond, kan nog heel veel leren. De meeste scheidsrechters hebben daar ook behoefte aan. De COVS biedt goede conditietrainingen, veel aandacht voor de spelregels om de kennis bij te houden en op regelmatige basis zijn er

bijeenkomsten waarin scheidsrechters hun mandje kunnen bijvullen met bagage: mentale weerbaarheid, de tactiek van het fluiten, lichaamstaal, blessurepreventie, zelfreflectie, omgaan met stress, ervaringen van betaald voetbalscheidsrechters, etc. zijn onderwerpen die op dit soort bijeenkomsten aan de orde komen.

Daarnaast biedt de COVS begeleiding. Ervaren (ex-­‐)scheidsrechters worden gekoppeld aan beginnende scheidsrechters, via headsets tijdens oefenwedstrijden of aan de hand van video-­‐opnames van de eigen wedstrijd wordt een scheidsrechter gecoacht en scheidsrechters die vragen kunnen stellen over hun rapporten zijn voorbeelden van activiteiten in dit kader.

Het beleid van de COVS is erop gericht om deze activiteiten landelijk dekkend aan te bieden aan onze leden. Elke bij de COVS aangesloten scheidsrechter moet binnen een redelijke afstand van zijn woonplaats een training kunnen volgen, minstens drie keer per jaar een bijeenkomst bij kunnen wonen en wekelijks worden uitgedaagd om de spelregelkennis te verbeteren. Negen keer per jaar ontvangen leden een uitgave van e-­‐magazine De Scheidsrechter met lezenswaardige en leerzame artikelen om up-­‐to-­‐date te blijven.

De taakverdeling tussen VCN en verenigingen is daarin heel helder. Het VCN is deels faciliterend, de verenigingen dragen zorg voor de organisatie. Daarbij spelen commissies een belangrijke rol. Vanuit de LCS wordt spelregelmateriaal ontwikkeld, vakblad De Scheidsrechter is een e-­‐magazine waar scheidsrechters kennis en kunde uit kunnen opdoen, datzelfde geldt voor de website en de technische commissie of de commissie werving en behoud ontwikkelen programma’s voor technische dagen of thema-­‐avonden.

Kerntaak 3: Belangenbehartiging in de breedste zin van het woord

De COVS is de stem van de amateurscheidsrechter

De COVS laat haar stem horen bij de KNVB, andere belangenbehartigers en in de media en komt op die manier op voor de belangen van de amateurscheidsrechters.

Bij de KNVB zijn de voetbalverenigingen de leden, daardoor worden binnen de KNVB de belangen van de scheidsrechters nog weleens over het hoofd gezien. De COVS is hier waakzaam voor en is als adviserend lid van de ledenraad van de KNVB ook de enige belangenbehartiger die over de arbitrage gesprekspartner is van de KNVB. Dat gebeurt als het even kan in goede harmonie met de afdeling scheidsrechterszaken van de KNVB, samen bereiken KNVB en COVS meer dan tegenover elkaar. Maar de COVS is ook de luis in de pels als dat nodig is en heeft onafhankelijke standpunten over zaken die met de arbitrage te maken hebben. Daarbij is het belangrijk dat het verenigingsbestuur de leden op een snelle manier raadpleegt, zodat leden zich gehoord voelen. Dat kan bijvoorbeeld via de website, social media en andere moderne communicatiemiddelen.

Een belangrijk punt waar de belangen van de scheidsrechters behartigd worden is het geweld op de velden en tegen scheidsrechters in het bijzonder. De COVS ziet het als haar taak tegen geweld te strijden en bij te dragen aan een positieve (eerlijke) beeldvorming over scheidsrechters in de media. COVS-­‐leden die te maken hebben gehad met geweld op de velden en in een juridische zaak terecht komen, krijgen via de COVS rechtsbijstand.

Daar ligt vooral een taak voor het VCN, al is het ook belangrijk dat de COVS zichtbaar is in de lokale media. Het COVS verhaal dient wel in het hele land hetzelfde te zijn. Het VCN adviseert verenigen dan ook in deze.

De taak van de verenigingen en de individuele leden is om hun ideeën bij het VCN te brengen. Op die manier is het VCN ook echt de stem van de amateurscheidsrechters.

Verenigingsbestuur COVS Nederland (VCN)