Vertrouwens Contact Persoon: Ernstjan van der Perk

Sinds 2022 heeft SV Leiden een vertrouwenscontactpersoon wil aanstellen, als onderdeel van een veilig sportklimaat op de SVL.

Het bestuur heeft Ernstjan van der Perk gevraagd die rol op te nemen. Want Ernstjan draagt de SVL een warm hart toe draag en hij vindt het belangrijk dat iedereen kan sporten in een veilige omgeving. Hij heeft inmiddels, samen met voorzitter Rob Braun, de cursus ‘vertrouwenscontactpersoon’ afgerond. De cursus werd gegeven door NOC/NSF.

 

Wat houdt de rol van vertrouwenscontactpersoon in: Als iemand grensoverschrijdend gedrag wil melden, gaat hij naar de vcp’er. De vcp’er is het eerste aanspreekpunt binnen de vereniging.
De vcp’er spreekt met de melder en samen maken ze van dat gesprek een verslag op. Dat verslag stuurt de vcp’er naar het bestuurslid met ‘veilig sportklimaat’ in zijn portefeuille. Dat is bij onze vereniging de voorzitter, vandaar dat hij ook graag de 2 avonden van de cursus wilde bijwonen.

Ernstjan is bereikbaar via de email op: vcp@svleiden.nl of ernstjan@svleiden.nl

 

Melding na excessen KNVB West II

Sinds maart 2013 bestaat de hulplijn voor noodgevallen. Dit is een samenwerking tussen het Ministerie van Veiligheid & Justitie en de KNVB. Indien er na een gewelddadige handeling op of rond het veld behoefte is aan spoedeisende hulp, is er voor leden van de KNVB een speciaal telefoonnummer beschikbaar.

Deze hulplijn is bestemd voor acute noodgevallen zoals vechtpartijen, bedreigingen, mishandelingen of andersoortige voorvallen van agressie. Doel is KNVB-leden direct bij te staan en waar mogelijk werk uit handen te nemen.

Deze hulplijn is 24x7 bereikbaar via 0800-2299555. 

 

Met dank aan Koos Wernke, van de Rotterdamse Scheidsrechters Vereniging, kunt u hier een checklist downloaden als je helaas melding bij de KNVB moet doen van een exces.

Mocht er sprake zijn van een excessieve overtreding tegen jouw als (assistent-) scheidsrechter, dan kun je natuurlijk ook terecht bij SV Leiden, naast het Meldpunt Sport en geweld. Vanuit SV Leiden kun je ook indien gewenst begeleiding krijgen rond de afhandeling van de strafzaak, eventuele mondeling onderzoek en waar mogelijk andere ondersteuning.

Joey Waleveld is vanuit het bestuur het eerste aanspreekpunt. Je kunt hem bereiken via molestatie@svleiden.nl of op de clubavond zelf. Daarnaast kun je natuurlijk ook bij de andere bestuursleden terecht.

Klik hier om de checklist te downloaden